Sven O Perssons Minne

Det var en självklarhet för Jämtlands Travsällskaps styrelse att hedra Sven O Persson med ett minneslopp, när loppet instiftades och kördes första gången 1991.


Men vem var han, mannen som uträttade så oerhört mycket för jämtländskt näringsliv och ändå hade tid över, för att med stor kraft och envis målmedvetenhet, arbeta för Svensk Travsport?

Arv och miljö bidrog till en självklar utveckling för affärer och hästar. Sven O fanns med redan vid 10-årsålder, som programförsäljare vid Gregoriemarknadens travtävlingar på Storsjöns is. Totalisatorn infördes 1923 och därmed började travsporten så sakta att expandera. Det gav möjlighet för personer med intresse och initiativkraft, att leda utvecklingen i Sverige. En av dessa var just Sven O Persson. Han var en av de första entusiasterna som tillsammans med hästägare i Jämtland, som arbetade med planer, att anlägga en landbana i Östersund. Med hjälp av en erkänt skicklig arkitekt, utarbetades väl genomtänkta planer på, hur det skulle se ut i framtiden, med stallbyggnader, sekretariat, publikplatser
och restaurang etc. Det är planer, som följs än i dag. Den färdiga banan togs i bruk 1936 och redan från början gällde en enda, men hållbar regel: Det skulle vara ordning och reda över hela anläggningen, det skulle finnas en sund ekonomi i botten och att tävlingarna skulle genomföras på ett publikvänligt sätt. Det sista inte minst viktigt, ansåg Sven 0.

Programförsäljaren från Gregoriemarknaden var ordförande i Jämtlands Travsällskap åren 1936 - 1971, vice ordförande och ordförande i Svenska Travsportens Centralförbund i början av 70-talet. Sin sista insats för Svensk Travsport gjorde han i den statliga utredning, som bildade ATG, vars stora betydelse har blivit mer och mer märkbar.

Sven O Persson kunde trots alla sina engagemang, bl a i Östersunds drätselkammare och sina egna företag, utöva en mycket aktiv travsport, som uppfödare, hästägare samt inte minst som framgångsrik och duktig körsven. Tillsammans med älsklingshästen Roger var ekipaget svensk representant i kallblodslandskamperna mot Norge, inte mindre än åtta år i följd, 1946 -1953. Ett rekord som aldrig kommer att slås. På hemmabanan hade han glädjen att vinna de tre större loppen, Jämtländskt Uppfödningslopp, Östersunds Stora 4-åringslopp och Östersunds Stora Pris, alla tre loppen med egna uppfödningar.

Med förtroendeskapande åtgärder, höll Sven O Persson strikt på att sporten skulle hållas fri från allt och alla, som kunde påverka utvecklingen i fel riktning. Sven O Persson fick många erkännanden för framgångsrikt arbete inom skilda verksamhetsområden. Speciellt stort värde, satte han på Svensk Travsports största utmärkelse ”TRAVETS HEDERSMAN” år 1972.