Hästägareföreningen


KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 210629

Jämtlands Travhästägareförening kallar härmed sina medlemmar till Årsmöte          

                                  Tisdag 29/6 kl 18.00

Lokal: Nya Hästägarrummet Östersundstravet

Hästägareföreningen bjuder på fika.

Välkommen

Dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av två protokolljusterare och rösträknare
 6. Godkännande av dagordning
 7. Fråga om mötet är utlyst i behörig ordning
 8. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av arvoden
 12. Fastställande av antal samt val av ledamöter i styrelsen
 13. Val av ordförande bland styrelseledamöterna på ett år
 14. Val av två revisorer jämte suppleanter
 15. Val av ombud till Riksorganisationens årsstämma, jämte suppleanter
 16. Val av tre ledamöter till valberedningen, däribland sammankallande
 17. Fastställande av medlemsavgift
 18. Behandling av ärenden som framlagts av styrelsen eller som hänskjutits till årsmöte

Valberedningens förslag kommer att presenteras på mötet
Medlemsavgiften har två nivåer: 200 kr för medlemskap i hästägareföreningen,

250 kr för medlemskap i hästägareföreningen och amatörsektionen      

Postgirokonto 10 28 89-3                                        SWISH   1235166632

 

 

Sammanfattning Rådslag 2.0, Digitalt (210216)

Efter det digitala mötet under kvällen där vi initialt fick information av Maria Croon, Marjaana Alaviuhkola och Saila Quicklund om de olika förslag till omorganisationen av Svensk Travsport.

Det kändes som att många av deltagarna känner sig osäkra på de olika alternativen, vi känner att beslutet måste få ta tid så att alla som vill engagera sig bör få tid att sätta sig in förslagen.

Vi vill gärna att hästägare och medlemmar får känna sig delaktiga i processen därför delar vi nu de senaste förslagen på hemsidan, om ni har synpunkter hör av er till Staffan S eller Karin L via mail. Vi skulle gärna vilja ha era reflektioner på förslag. En kortare sammanfattning kommer i mars men ni som har tid försök att ta er tid. Det är inte enkelt men det gäller travets framtid inte bara Östersund utan hela travsverige.

Kommer många frågor upp så får vi ordna ett digitalt möte med er medlemmar som vill engagera er eller veta mer efter det att ni fått läsa igenom sammanfattningen.

Detta är nu det som uppfyller stora delar av arbetet just nu, att få ut så mycket information till alla aktiva i Jämtland Härjedalen såväl medlemmar , hästägare och aktiva.

MVH Styrelsen Jämtland Härjedalens Travhästägarförening.

Klicka här för bilaga 1.

Klicka här för bilaga 2.

Klicka här för bilaga 3.

——————————————————————————————————–

Klicka här för att läsa Månadsbrev januari 2021.

——————————————————————————————————–

Klicka här för att läsa protokoll från Strategiskt Samråd 210112.

——————————————————————————————————–

Verksamhetsberättelse Jämtlandstravhästägareförening 2019

Läs Stadgar för Jämtlands Travhästägareförening >>

——————————————————————————————————–

Hästägarföreningen i Jämtland Härjedalen

Vi vill hälsa alla gamla och nya hästägare hjärtligt välkomna till Hästägarföfreningen i Jämtland/ Härjedalen.

Vi jobbar för att få så bra villkor som möjligt till hästägarna i Jämtland och Härjedalen.

För att vi skall kunna påverka och vara starka behöver vi vara många, tveka inte om du vill vara med och förbättra våra villkor som hästägare.

Vi hälsar er välkomna som medlemmar i vår förening:

Medlemsavgift 200 kronor/år till Pg 102889-3 eller Swish 123 51 666 32.

250 kronor/år om du även vill vara med i Amatörklubben STAR för tillträde till amatörserier och SM.

Skriv Namn och Mejl-adress i meddelande.

Som medlem i hästägareföreningen så får man rabatt på:

Agrias hästförsäkringar 10 % vid nytecknande

Woolpower 30 % på ordinarie sortiment samt 15 % på andra hands sortering

NYHET! 15% rabatt på behandling av häst erbjuder AnnaKarin Hästmassage, tel nr 0702583998. Vill ni veta mer om AnnaKarin Hästmassage så finns hon på Facebook under samma namn. Klicka här för att se hennes annons. 

Klicka här för att kontakta ditt lokala Agriaombud.

Övriga förmåner, se: travhastagarna.se

——————————————————————————————————–

Hästägarföreningen i samarbete med Östersundstravet utser Månadens Häst.

Kontaktpersoner vid frågor:
Staffan Sjömark 070-649 61 64
Karin Lindblad 070-221 28 68


Staffan-Sjomark-sv-e1552651474275.jpg


Staffan Sjömark, ordförande

Karin-Lindblad-sv-e1552651483622.jpg


Karin Lindblad