Jämtlands Travhästägareförening


Agria.JPG

 

Nu får alla som är medlemmar i Jämtlands Travhästägareförening halv gäststallhyra när man startar på Östersundstravet. Detta gäller hästägare som är medlemmar i Jämtlands Travhästägarförening och inte har stallplats på Östersundstravet. Hästar med fler än fyra delägare omfattas inte. Kostnaden blir 150 kr + moms istället för 300 kr + moms för en gästbox.
Kontakta Jämtlands Travhästägareförening ordförande Staffan Sjömark på telefon 070 - 649 61 64 eller email staffansjomark@gmail.com för mer information om hur du betalar in årsavgiften på 200 kronor.

Som medlem i hästägareföreningen får man även rabatt på:

Agrias hästförsäkringar 10 % vid nytecknande

Woolpower 30 % på ordinarie sortiment samt 15 % på andrahands sortering

NYHET! 15% rabatt på behandling av häst erbjuder AnnaKarin Hästmassage, tel nr 0702583998. Vill ni veta mer om AnnaKarin Hästmassage så finns hon på Facebook under samma namn. Klicka här för att se hennes annons. 

Klicka här för att kontakta ditt lokala Agriaombud.

Övriga förmåner, se: travhastagarna.se

--------------------------------------------------------------------------------------

Nu är de nya stadgarna för Jämtlands Travhästägareförening klara.

Klicka på länken nedan för att läsa:

Stadgar Jämtlands Travhästägareförening.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------

Har du några frågor om Hästägareföreningen. Kontakta Staffan Sjömark. Telefon 070 - 649 61 64.

Medlemsavgiften har två nivåer: 200 kr för medlemskap i hästägareföreningen,

250 kr för medlemskap i hästägareföreningen och amatörsektionen.      

Plusgirokonto 10 28 89-3                                        SWISH   1235166632

-------------------------------------------------------------------------------------------

Hästägarföreningen i Jämtland Härjedalen

Vi vill hälsa alla gamla och nya hästägare hjärtligt välkomna till Hästägarföfreningen i Jämtland/ Härjedalen.

Vi jobbar för att få så bra villkor som möjligt till hästägarna i Jämtland och Härjedalen.

För att vi skall kunna påverka och vara starka behöver vi vara många, tveka inte om du vill vara med och förbättra våra villkor som hästägare.

Vi hälsar er välkomna som medlemmar i vår förening:

Medlemsavgift 200 kronor/år till Pg 102889-3 eller Swish 123 51 666 32.

250 kronor/år om du även vill vara med i Amatörklubben STAR för tillträde till amatörserier och SM.

Skriv Namn och Mejl-adress i meddelande.

Som medlem i hästägareföreningen så får man rabatt på:

Agrias hästförsäkringar 10 % vid nytecknande

Woolpower 30 % på ordinarie sortiment samt 15 % på andra hands sortering

NYHET! 15% rabatt på behandling av häst erbjuder AnnaKarin Hästmassage, tel nr 0702583998. Vill ni veta mer om AnnaKarin Hästmassage så finns hon på Facebook under samma namn. Klicka här för att se hennes annons. 

Klicka här för att kontakta ditt lokala Agriaombud.

Övriga förmåner, se: travhastagarna.se

 -------------------------------------------------------------------------------------------

Hästägarföreningen i samarbete med Östersundstravet utser Månadens Häst.

-------------------------------------------------------------------------------------------

JÄMTLANDS TRAVHÄSTÄGARE kallar sina medlemmar till
ÅRSMÖTE den 13 maj 2024
Lokal: Travhästägarrummet Östersundstravet kl 18.30
Program: Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Sedan kommer nya A-tränare Tina Loft
 och presenterar sin nya andelshäst King August
Travhästägarna bjuder på förtäring. Anmäl senast den 10 maj med vändande mail.
VÄLKOMNA
Dagordning
1 Öppnande
2 Val av ordförande för mötet
3 Val av sekreterare för mötet
4 Fastställande av röstlängd
5 Val av två protokolljusterare som även fungerar som rösträknare
6 Godkännande av dagordning
7 Fråga om mötet är utlyst i behörig ordning
8 Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse
9 Fastställande av resultat- och balansräkning
10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11 Fastställande av arvoden
12 Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter
13 Val av ordförande bland styrelseledamöterna på 1 år
14 Val av revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år
15 Val av ombud till Riksorganisationens årsstämma, jämte suppleanter
16 Val av tre ledamöter till valberedning, däribland sammankallande
17 Fastställande av medlemsavgift
18 Behandling av ärende som framlagts av styrelsen eller som hänskjutits till årsmötet
19 Mötets avslutande
Medlemsavgiften har två nivåer: 200 kr medlemskap i travhästägarna, 250 kr för
medlemskap i travhästägarna samt amatörsektionen
Postgirokonto 10 28 89-3 SWISH 123 51 666 32

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hästägare serien

Nu på fredag den 12 januari startar Östersunds hästägareserie. 

Denna serie pågår hela året och är för hästar som ägs avmedlemmarna i hästägareföreningen. Två olika tävlingar en för antal starter på Östersundstravet och en som grundar sej på prestation.I den senare räknas poängen enligt följande: 12-9-6-4-2-1

Fina priser utlovas!

Kravet är att ägaren ska vara medlem senast 31 januari 2024.

Välkomna att bli medlemmar. 

Ställningen efter  tävlingsdagen den 19 april:

  1. Hibobalder 37 poäng.
  2. H.P. Roadrunner 36 poäng.
  3. Distant Thunder 26 poäng.

I tävlingen baserad på antal strater:

6 starter:

Rötungen

Hibobalder

Valborg G

 

Kontaktpersoner vid frågor:

Ordförande: Staffan Sjömark 070-649 61 64
Vice ordförande: Lars Strandfors
Kassör: Hans Erik Hansson
Sekreterare: Elisabeth Lundström
Ledamöter: Mats Garmager, Britt-Inger Swedin, Emma Magnusson Bjurström, Hannah Norredahl


Staffan-Sjomark-sv-e1552651474275.jpg


Staffan Sjömark, ordförande