Foto: Tom Jönehag, TR Bild

Jämtlands Travsällskap


Hur blir jag medlem i Jämtlands Travsällskap? Enligt nu gällande stadgar kan alla som vill bli medlemmar.

Som medlem kan Du delta vid föreningens årsstämma, höstmöte och informationsmöten och på så sätt vara med och påverka verksamhetens utformning och innehåll.

Fri entré till alla travtävlingar på Östersundstravet.

Medlemsavgiften betalas in till bankgiro 250-0494 eller swish 123 589 41 00. Ange namn, adress och e-postadress samt att det avser medlemsavgift.

Medlemsavgiften är för närvarande 300 kr/år. För personer upp till 25 år är medlemsavgiften oförändrad 100 kr/år.

Medlemskapet är beviljat om inte annat besked kommer inom 1 vecka!

Vill Du veta mera kan Du kontakta travbanechefen Jan Quicklund 070-658 94 51

Protokoll och stadgar