Halv gäststallhyra för medlemmar i Jämtlands Travhästägareförening

Nu får alla som är medlemmar i Jämtlands Travhästägareförening halv gäststallhyra när man startar på Östersundstravet.


Efter en tids överläggningar mellan ordförande i Jämtlands Travhästägareförening, Staffan Sjömark, och Jämtlands Travsällskap har parterna enats om att halvera boxhyran från och med tävlingsdagen den 16/1 2022.

Detta gäller hästägare som är medlemmar i Jämtlands Travhästägarförening och inte har stallplats på Östersundstravet. Hästar med fler än fyra delägare omfattas inte.

Under årets första tävlingsdag var det endast Tina Loft som med sin Orr Zickan som innefattas av den nya rabatten, Tina Loft får därmed betala 150 kronor + moms istället för 300 kronor + moms i gäststallhyra.

Vill du precis som Tina få halv gäststallhyra på tävlingsdagar? Kontakta då Jämtlands Travhästägareförening ordförande Staffan Sjömark på telefon 070 - 649 61 64 eller email staffansjomark@gmail.com för mer information om hur du betalar in årsavgiften på 200 kronor. Vill du se fler förmåner som medlem så titta in på Hästägareföreningens hemsida: https://www.ostersundstravet.com/sport-och-spel/for-aktiva/hastagareforeningen/

Samtidigt som Jämtlands Travhästägareförening och Östersundstravet enats om detta tas presentkortet på Spiltas till vinnande Östersundstränade hästar bort.

Publicerad måndag 17 januari 2022.