Kurs för stallbacks- och ekipagekontrollanter

  • Vi kommer att hålla en digital kurs för nya stallbacks- och ekipagekontrollanter den 27 augusti och 11 september
  • Föreläsningarna är på kvällstid. Båda tillfällena är obligatoriska.
  • Anmälan och info för Grundkurs för nya funktionärer hålls den 24 september och 2 oktober kl. 18-20 och är också digital.
  • Meijla ert intresse till jan.quicklund@ostersund.travsport.se eller ida.jonsson@ostersund.travsport.se

/JT

Publicerad måndag 8 juli 2024.