Östersund 240624
 
 
 
Valberedningen Jämtlands Travsällskap
Valberedningen har i dag haft sitt första möte och vi vill informera er medlemmar om hur vi tänker lägga upp vårt arbete.
Under hösten kommer vi att intervjua samtliga styrelseledamöter samt ta del av styrelsens utvärdering. Vi kommer även att delta vid något/några styrelsemöten.
Senare under hösten (nov/dec) kommer vi att bjuda in er medlemmar till mötestillfällen för att höra era tankar och vad ni anser som viktigt i vårt arbete med att ta fram förslag till styrelse.
I början av nästa år kommer vi att gå ut med en enkät på liknande sätt som gjordes i år.
Utifrån ovan kommer vi ha ett bra underlag för att ta fram förslag på styrelse för sällskapet. En styrelse med optimal kompetens och driv för att driva vår fantastiska travsport framåt!
Har ni några funderingar, tveka inte att höra av er till någon i valberedningen!
Maria Werner Gabrielsson (sammankallande) 070-5833983
Karin Lindblad 070-2212868
Jonas Ullström 070-6224198
Johan Gunnarsson 070-5193908
Magnus Löfgren 070-5186902

 

Publicerad måndag 1 juli 2024.