Information v.2

God fortsättning!
Nytt år och nya utmaningar. Jag möter nytt år med samma känsla; viss osäkerhet, viss oro men samtidigt en grundtrygghet att vi även detta år ska ro verksamheten i hamn, som vi gjort så många år tidigare. Men jag måste ändå sträcka upp ett varningens finger och göra alla påminda om att vi aldrig tidigare stått inför mer och fler utmaningar. Ekonomisk instabilitet med fortsatt höga räntor och hög inflation. Travet är inget undantag, vi drabbas alla av detta, på alla nivåer, ingen inom sporten kommer gå omärkt förbi. Men vad gör vi för att minimera skadan?

Det blir extra intressant redan den 15 januari då inflationssiffrorna för december publiceras, likaså den 31 januari då USA presenterar sina siffror, som mycket styr världsmarknaden. Förhoppningsvis går vi åt rätt håll, men inledningsvis tror man att räntan kortsiktigt blir oförändrad. Vad gör vi då för att stoppa blodflödet, återta initiativet och skapa lite bättre förutsättningar för alla. Jag har ingen generell lösning, det skulle vara för enkelt. Vi måste bara bli lite bättre på alla områden. Flytta fram positionerna succesivt. Inte satsa allt på ett kort, utan fördela kraften och insatsen på fler områden samtidigt, men genomtänkt. Det gäller allt; från mat och dryck till tränings- och tävlingsförutsättningar, vi måste våga gasa och bromsa vid både rätt tillfällen och i rätt omfattning. Vi måste vara än mer innovativ, ta obekväma beslut som på kort sikt kan vara lite jobbiga men på längre sikt vara rätt. Nu gäller; What’s in it for us, not me!

Jämtlands Travsällskap ska, som alla travbanor, ta fram en budget för 2024. En budget där vi på Östersundstravet i största möjligaste mån inte vill inskränka på prispengarna till er aktiva, det är en viktig signal. Det kommer dock bli besparingar på många andra håll. Exakt var och i vilken omfattning ber jag att få återkomma med när vi lagt budgeten. Men jag vill redan nu påtala detta, så slipper vi höra; ”-Det visste vi inte”, eller, ”-Det har vi inte fått veta…” Nu måste vi alla dra vårt strå till stacken! Kan vi tas oss ur den kris vi befinner oss i idag, bli vi än starkare i morgon!

Men det vi vet är att:
1. Kostnaden för rå-spånet blir från 1 januari 500kr/box.
2. Serviceavgiften kommer från 1 april inte baseras per licens och år utan 100kr per mån och hyrd box på banan, dock oförändrad fast avgift för licenser utanför bana. Under perioden januari-mars blir dock kostnaden på banan oförändrad. Detta innebär att vi debiterar 25% av tidigare serviceavgift för aktuell period och därefter införs den nya taxan.
3. Vi ska effektivisera arbetet inom sportavdelningen, kostnaderna för det externa sport-uppdraget minskar med 25%-enheter.
4. Vi har lyckats upphandla nya försäkringar för 2024 med bättre villkor vilket innebär en kostnadsreducering på ca: -20%
5. Vi ser över antalet funktionärer vid tävling, hur ansvar och uppgifter kan fördelas och effektiviseras.
6. Driften av anläggningen är den enskilt största kostnaden, varför vi kommer effektivisera och samordna uthyrning, förbättra logistiken, gräva eget vatten och förhandla om från el-portfölj till central Hedge-fond (ST)
7. Bankräntan kan vi inte styra, men förhoppningsvis sänks den 2024… kanske -1,0%-enhet på årsbasis(!)
 …och det är också fina pengar som vi kan använda i verksamheten!

Almanackan:
12/1                    V65 kl.1220
20/1                    Provlopp
22/1                    Anmälan till V64 den 26/1
26/1                    V64 kl.1820
3/2                       Provlopp
7/2                       Anmälan till V64 13/2
13/2                    V64 kl.1820

Lycka till!

/JQ

Publicerad onsdag 10 januari 2024.