Information v.6

Det är inte enkelt!
Finansvärlden är oberäknelig. Ena dagen säger de si och andra så… Första budet var att räntan kommer sänkas först 2025, sedan vände det och budet blev februari 2024, därefter tidigast sommaren 2024 och nu är budet mars-april. Säkerligen ligger sanningen, som det alltid brukar göra, någonstans däremellan. Min gissning är räntan på årsbasis sänks med 0,25%-enheter per kvartal 2024.

Men vad har det för betydelse för Svensk Travsport i allmänhet och Östersundstravet i synnerhet. Räntan är ett styrmedel för inflationen, räntan styr marknaden och marknaden reglerar den faktiska köp-och säljkraften. Vi har under flera år satsat tufft, inte minst då vi investerade i ny banbelysning. Om räntan stiger mer än vad vi kalkylerat med blir vi ”baktung” och vi har i vårt ekonomiska system för lite flexibelt utrymme. Likviditeten blir då ansträngd.

Vårt huvuduppdrag är att arrangera travtävlingar, och det ska vi göra bra! Därför har vi nu lagt en budget för 2024 som visar på försiktigt positivt resultat, dvs. ”svarta siffor”, och det är bra. Vi måste ha just den lilla marginalen. Men det viktigaste är, som jag också skrev om sist, att vi inte ska sänka eller minska prismedlen till er aktiva, och det står vi fast vid. Vi lägger nu en budget som på många håll är återhållsam men vi följer intentionen om att bibehålla alla prisnivåer vi hade under 2023. Jag reserverar mig dock för mindre justeringar, oavsett upp eller ned, om vi mot förmodan får mindre ersättning från ST, men målsättningen är minst lika bra som 2023 och det är en viktig signal. Och i detta sammanhang ska vi göra allt vi kan för att bibehålla fortsatt god service på anläggningen, både banor och fastigheter. Det som ligger oss lite i fatet är att vi inte kan göra stora ekonomiska uppoffringar första halvåret, innan vi byggt upp vår likviditet.

Verksamhetsplanen -24 är klar, budgeten -24 är inlämnad och hållbarhetsredovisningen -24 likaså. Vår verksamhetsplan, vårt styrdokument, innehåller en beskrivning av vår strategi, våra mål men fram för allt vad vi konkret ska göra. Denna s.k. aktivitetslista ska vi i detalj presentera på nästa medlemsmöte. Men nu är vi i gång, alla fordon är på plats (vi har återinvesterat i två traktorer) och startbilen är under produktion. Offerter bearbetas och förhandlingar pågår. Året har bara börjat men vi är redan bra i fas med mycket…

Almanackan:
7/2                     Anmälan till V64 den 13/2
13/2                   V64 kl.1820
14/2                   Anmälan till V4 den 20/2
14/2                   Bankommittémöte kl.0800
15/2                   Länsstyrelsen: inspektion av stallar                
20/2                   V4 kl.1220
24/2                   Provlopp
26/2                   Anmälan till V5 den 3/3
29/2                   Hyresmöte i publikhallen kl.1800
3/3                     V5b kl.1220
5/3                     Medlemsmöte för Jämtlands Travsällskaps medlemmar i publikhallen kl.1730

                          

Lycka till!
/JQ


Publicerad tisdag 6 februari 2024.