Information v.418

Kan vi äntligen se ljuset i tunneln?

Det är frustrerande när det inte händer något. Jag har vi flera tillfällen skrivit om effekterna, för oss i allmänhet och för travet i synnerhet, av inflation, räntor och värdet på svenska kronan. Allt sammantaget bidrar till dålig tillväxt, dyr konsumtion och högre arbetslöshet. Det vi alltid kan konstatera är att en höjning av räntan sker obehagligt fort men sänkningen dröjer alltid…

I Sverige går nu inflationen åt rätt håll, men tyvärr är den svenska kronan fortsatt svag. Det som nu ytterligare fördröjer en räntesänkning är en fortsatt hög inflation i USA… Men sänkningen kommer, hoppas redan i maj eller möjligen i juni.

Positivt är nu att spelet på hästar går riktigt bra. Första kvartalet visar på fina +9% jmf. med -6% motsvarande period i fjol. Det danska spelet går bra (+9%), Casinot likaså (+14%), bara sportspelet som tappat mark (-11%). Alla spel är lönsamma och totalt kan vi summera +10% första kvartalet vilket visar på att vi kan, med tillförsikt, se ljuset i tunneln.

·         ST och ATG för nu en konstruktiv dialog med Regering och Riksdag om en ny ägarstruktur för ATG. Modellen är förlegad och kräver en nyordning av modern karaktär och en struktur som är ändamålsenlig.

·         ST utreder också vår ekonomiska ersättningsmodell; den ersättningen travbanorna får för dels daglig drift, dels för att arrangera tävlingar. Enligt min mening är den inte rättvis, den är ”skev” och den är inte anpassad efter banornas uppdrag, geografiska utmaningar eller avstånd, antalet hästar eller licenser. Nu hoppas jag att den nya modellen verkligen innebär en förändring som inte bara är och blir rättvis utan också ger positiva effekter för alla.

·         Vi har också påbörjat planeringen för 2025-års travdagar. Nästa år kan det bli en hel del positiva förändringar, både i spelformer och prispengar i loppen, liksom antalet travdagar.

Planeringen för JSP 2024 är i gång och vi hoppas verkligen på både fin sport, mycket folk på publikplats och fint väder. Hjälps vi åt på alla nivåer kan vi skörda fina framgångar som ger ringar på vattnet i framtiden.

Almanackan:
30/4                    Anmälan till V64 den 7/5
5/5                       Till Start-projektet
7/5                       V64 kl.1820
11/5                    Ponnytrav
22/5                    Anmälan till V5 den 28/5
28/5                    V5 kl.1830
29/5                    Medlemsmöte i publikhallen kl.1700

Lycka till!
/JQ


Publicerad måndag 29 april 2024.