Anläggningsarbete

Breddning av säkerhetsspåret.


Tävlingsbanan är öppen för körning. Men observera att det idag och imorgon, det vill säga under onsdag och torsdag denna vecka pågår breddning av säkerhetsspåret.

Visa hänsyn och iakttag största möjliga försiktighet.

//JT

Publicerad onsdag 20 september 2023.