Travbanechef Jan Quicklund informerar v.21

Jämtlands Travsällskap har under årets första halvår gått lite på knäna då tre av våra duktiga medarbetare slutat. Svensk Travsport ”nöp” vår mycket kompetenta Sportchef Mattias Stenby. Uppdraget på ST var skräddarsytt för honom och han ansvarar nu för samtliga propositioner i Travsverige. Cramo i Östersund utlyste den tjänst som vår hårt arbetande anläggningschef Andreas Johansson inte kunde motstå att söka. Han är nu servicetekniker med specifikt uppdrag. Och vår marknads- och koordinationschef Susanne Pettersson, som skapat nya kontaktnät, nya sponsorer, nya publika gäster, ansvarat för hemsida, it och tickster, erbjöds nytt jobb inom parasporten, ett uppdrag som passar henne som i handen i handsken.


Vi har inte väntat, vi har processat alla funktioner och kommit fram till följande: vi har köpt en del av sportfunktionen av Solänget, processat fram en ny totalentreprenad för mark och fastigheter samt tränings- och tävlingsbanor och vi har gjort klart med en halvtidstjänst på marknad- och kommunikation.

Detta innebär att vi skapar oss lite mer flexibilitet, vi ska bli lite mindre sårbara, skapa lite bättre ekonomiskt utfall och bli lite effektivare. Sportchef på Solänget B-O Månsson tillsammans med vår egen personal ska lösa sportfrågorna, anmälningar och alla tävlingar. Svedbjörks Entreprenad AB ska säkerställa goda tränings- och tävlingsförhållanden och ansvara för rep- och underhåll av mark och fastigheter, vilket är noggrant reglerat i vårt avtal, och Ida Jonsson på marknad- och kommunikation är provanställd på 50% tills vidare. Utfall och effekt följs upp månatligt.

Nu ligger öppettider och tider för provlopp ute på hemsidan. Det finns alltid synpunkter på när och hur ofta dessa ska köras. Vi har gjort en sammanvägning av verksamhet och tävlingsschema och kommit fram till redovisat resultat. Hoppas det passar så många som möjligt.
Vi kommer göra ett omtag på elförsörjningen till alla hagar i skogen… tyvärr är det ”någon” som drar ur kablarna och tyvärr är det ”någon” som klippt en kabel. Vi ska bygga ut effekten och minska felkällan och förhoppningsvis säkerställa elen på ett bättre sätt. När vi gjort och utvärderat detta ska vi också se över hagarna på motsvarande sätt utefter stallinfarten.

OBS! Alla med ST-kort (hästägarkort) kommer in gratis på travet den 10/6. För att ytterligare underlätta för våra hyresgäster på stallbacken kommer vi skicka ut en extra biljett och vi kommer också skicka ut 10st. stallbacksbiljetter till våra A-tränare.

Grattis till segrarna 16/5:
Elbert och Henrik Svensson                                      Ägare och tränare Anders Hafstad (Stall Hafstad AB)
V.Viking och William Strand                                     Ägare och tränare Lars Blomqvist

Almanackan:
29/5                    V4 kl.1220. Funktionärsutbildning i publikhallen kl.1500-1700
31/5                    Städdag på anläggningen, samling vid inskrivningen kl.1700, grillning kl.1900
2-4/6                   Hopptävling
4/6                      Anmälan till STL 10/6
10/6                    STL/V75
12/6                    Anmälan till V5 16/6 kl.1500!
21/6                    Provlopp
V.26                    PEV-Wången; Ponnytravtävlingar på Östersundstravet 29/6 och 1/7
5/7                      Provlopp

Jag vädjar till er alla att ta rätt på egna privata saker och inte slänga dessa i anläggningens containers, vi får onödiga deponikostnader för tex. bildäck, cyklar, vagnar och allt annat som inte hör hit. Hjälp till!

 

/JQ

 

Publicerad fredag 26 maj 2023.