Tunnelrenovering - vägen stängs

Med start idag den 12 september kommer Trafikverket att underhålla Stadsbergstunneln på väg 87 både invändigt och utvändigt. Du som ska passera måste välja andra vägar.


Stadsbergstunneln på väg 87 mellan Stugun och Hammarstrand måste, som alla tunnlar, då och då underhållas för att de ska vara fortsatt säkra. Med start den 12 september ska Trafikverket reparera Stadsbergstunnel både invändig och utvändigt. 

Arbetena är mycket omfattande och innebär att Trafikverket måste stänga av tunneln för all trafik under 30 dagar. Detta kan vara bra att veta för dig som exempelvis ska åka till Dannerotravet nu på lördag.

Du som ska passera Stadsberget får åka väg 323 och 729 via Kärlarne och Stugun i stället. Följ skytningen. Omledningsvägen är cirka 2 mil längre så räkna med längre restid.

Planerad avstängning av Stadsbergstunneln är måndag 12 september till onsdag 12 oktober 2022.


Publicerad måndag 12 september 2022.