Travbanechef Jan Quicklund informerar vecka 39

När jag gör min dagliga tur på stallbacken, vardag eller tävlingsdag, och träffar både hyresgäster och andra aktiva får jag ofta frågan om hur det i verkligheten går för ATG och Svensk Travsport. Tyvärr får vi inte allt för sällan missvisande och ibland felaktig information, främst på våra sociala medier.


Det är lätt att information missuppfattas eller ändras efterhand. Jag beskriver kort några frågor och svar samt delger er lite allmän information om hur det går.

Momsfrågan:
Inget klart men den 30 augusti träffades åter representanter från Svensk Travsport, Svensk Galopp och LRF samt experterna Urban Rydin och Jan Kleerup, skatteutskottet m.fl. på Skatteverket. Här diskuterades det skarpa exempel för att påvisa både hur viktig momsfrågan är och hur olika den slår för travsportens aktiva. Frågan utreds nu vidare och vi håller er uppdaterade efterhand. Men utan att föregå utredningen har förståelsen ökat och betydelsen och vikten av att momsen är en fråga om överlevnad har förankrats bättre, det känns mer positiv nu än tidigare… Vi håller tummarna!

Ekonomi:
Varför kan vi inte öka prispengarna i loppen? Det går ju så bra för ATG och varför måste vi avsätta mer pengar och bygga eget kapital på Svensk Travsport (ST/ST AB).
Spelregleringen 2019 innebar en skarpare ”avgränsning” mellan ST och dotterbolaget ATG. Båda som tidigare bland annat hade gemensam IT, gemensamt datasystem och delvis gemensam säkerhet måste nu bygga och utveckla egna helt avskilda system. Detta måste vi göra för att andra aktörer ska ges möjlighet på en ny och öppen marknad. Stora investeringar av detta slag skapar ett ekonomiskt underskott för ST/ST AB som på sikt måste återställas. Nu är målsättningen en ekonomi i balans och i närtid bygga upp ett eget kapital. Historiskt hade vi en upparbetad fond och den ska vi nu försöka återskapa, en fond för framtiden. Vi väljer att inte låna pengar till drift och det finns idag inte pengar över, eller några reserver att använda. Till 2022 ökade medlen till aktiva, till banorna och till andra satsningar med 220 miljoner kronor totalt. Trots detta har prispengarna under 2022 ökat med ytterligare ca: 7%, nästan i paritet med inflationen(!)
ATG går bra och avkastningen till ST/ST AB regleras genom redan påskrivna avtal. Det är olika delar i avtalet som resulterar i hur mycket pengar som tillfaller travsporten. ALLA spelformer; Casino, Sportspel (bland annat Big 9) och Spel på hästar samt det Danska Spelet har positiv utveckling. Vi kan ha synpunkter på en det ena och en det andra men fortsatt är alla dessa spelformer lönsamma för ATG och därför också lönsamma för ST/ST AB.

Personal:
Som ni säkert läst har vår sportchef Mattias Stenby fått ett erbjudande om ny tjänst på Svensk Travsport. Han ska ansvara för central propositionsskrivning för alla landets travbanor. Detta innebär att vi inte bara tappar Mattias som person, vi tappar också kunskap, erfarenhet och stöd i Östersundstravets sportsliga utveckling. Jag sonderar nu olika lösningar, hur kan vi hitta en bra sportfunktion, hur kan vi bäst och mest ekonomiskt serva er aktiva och hur kan vi skapa bra support när vi arrangerar tävlingar?
Vår löpreferent har tyvärr också slängt in handduken, har gör ett break, då tiden inte räcker till. Beslutet drabbade tyvärr oss på Östersundstravet. Vi får hitta en ny lösning och hoppas Patrick Wikman är åter snart igen.
När det gäller rykten om både Oscar Berglunds och Per Linderoths flytt tycker jag att ni som har frågor, ställ dessa direkt till berörda. Då får ni deras svar! Inga beslut är tagna av Per eller Oscar och jag utgår då, så länge jag inte får annat besked, att de fortsatt representerar Östersundstravet. Självklart vill vi att båda är kvar, vilket jag också jobbar för!

Vi vill att ni som har intresse av termo-bar till hagarna i skogen anmäler detta till Andreas på sms (070-6509566)

Vi gratulera måndagens vinnare på Östersundstravet:
Knutte Sting med tränare Oscar Berglund och ägare Stall Success.
Donna Diesel med tränare Andreas Karlsson och ägare Håkan Andersson i Brunflo.
Tand Järv med tränare och ägare Matts Gottås.

Almanackan:
30/9 Anmälan till den 6/10
1/10 Ponnytravdag på Östersundstravet
6/10 Tävlingar med V64 och start kl 18.20
10/10 Möte i publikhallen för Jämtlands Travsällskaps medlemmar kl 18.00
10/10 Anmälan till den 14/10
14/10 Tävlingar med V5 och start kl 18.30
17/10 Hyresmöte kl 17.30 i Publikhallen

Observera att det fortsatt pågår grävningsarbete på skogs-och rakbanan. Väl mött, och ännu en gång påminner vi er alla om att sänka hastigheten på hela stallbacken!

/JQ

Publicerad onsdag 28 september 2022.