Travbanechef Jan Quicklund informerar vecka 37

Igår, den 11 september, gick 83% av svenska folket till val, något färre än 2018. Årets val kanske är och blir det jämnaste någonsin och det definitiva resultatet får vi inte förrän på onsdag.


Just nu är det bara ett mandats skillnad mellan blocken. Oavsett kommer det även denna gång uppstå en märklig och inte helt okomplicerad parlamentarisk ordning. Oavsett förändring eller ej är frågan om det för travets verksamhet blir bättre eller sämre…

Svensk Travsport samlade konsortiet (vd:ar och ordföranden) i samband med Derbyt i Malmö och programmet var omfattande. Vi löste inte alla knutar men mötet var informativt och gav många inspel. Den stora fördelen är att alla kan komma till tals…

Kort sammanfattning:

  • Inledningsvis fick vi information om den Danska Travsporten, den travsport vi nu hanterar. Ett progressivt samarbete där utbytet verkar öppet och transparant. Avtalet och samarbetet är bara i sin linda, satsningen är långsiktig. Utvecklingen är positiv och spelet ökar!
  • Därefter, under ledning av ekonomichefen på svensk Travsport Peter Linder, fick vi se STs, STABs och banornas samlade prognos 1. Ekonomin ser försiktigt positiv ut. Alla är vi överens om att ekonomin är ett ”kommunicerande kärl”, ska vi satsa på något område måste vi minska på något annat. ATGs spelformer; spel på hästar, sportspel och casino är alla fortsatt lönsamma, inklusive Big 9! Prispengarna är för dagen ca: +7% jmf. med samma period i fjol. Detta borgar för fortsatt positiv utveckling. Inflation, kostnads- och ränteökningar skapar dock problem för alla. Alla aktiva vill ha mer prispengar samtidigt som banorna har ett stort underhållsbehov. ST/STAB ska också bygga upp det egna kapitalet vilket också är helt nödvändigt, en framtida ekonomisk säkerhet. Att fördela pengar i denna huggsexa är inte lätt.
  • Det som berörde oss mest är hur vi under nästa år ska hantera och fördela travdagar och travlopp, pengar till banorna som en konsekvens. Plötsligt blir allt väldigt konkret och ämnet berör oss enskilt. Ingen vill tappa travdagar och ingen vill minska intäkter. En slutsats av färre hästar i loppen är nu att vi minskar antalet travdagar (-49). Solvalla tar den största smällen (-26) och i stället gör en elitsatsning med höjda prispengar och därefter ”smetas” reduceringen ut på ett antal banor. Som det ser ut tappar Östersundstravet en travdag, dock är sista ordet inte sagt…
  • Christina Olsson på ST presenterade utredningen ”svenskfödd” och ASVTs ordförande Ingemar Ahlin kompletterade med inspel. Min slutsats är det blir ungefär som idag, möjligen mindre och praktiska korrigeringar för att ytterligare säkra svensk uppfödning och en förändring när det gäller den amerikansk uppfödningen. Utredning och remissförfarande pågår, läsa mer på STs hemsidan.
  • Till sist diskuterade vi central propositionsskrivning. En fråga som under ett 10-tal år kommit och gått, en fråga som väcker känslor och en fråga som berör banorna på olika sätt. Jag tror på upplägget och hoppas att Östersundstravet på alla områden kan dra nytta av detta.

Almanackan:
13/9 Tävlingar med start kl 17.40
16-18/9 Hopptävlingar på banan. Se öppettider på hemsidan!
19/9 Möte i publikhallen för Östersundstravets hyresgäster kl 18.00
20/9 Anmälan till tävlingar den 26/9
24/9 Provlopp
25/9 Ponnytravdag på Wången
26/9 Tävlingar med start kl 12.20
30/9 Anmälan till tävlingar den 6/10
1/10 Ponnytravdag på Östersundstravet
6/10 Tävlingar med start kl 18.20
10/10 Möte i publikhallen för Jämtlands Travsällskaps medlemmar kl 18.00

Observera att det pågår grävningsarbete och transportfordon på skogsbanan (se mer om detta på hemsidan).

Lycka till!
/JQ

Publicerad tisdag 13 september 2022.