Travbanechef Jan Quicklund informerar vecka 40

Nu är det klart, vi förlorar vår ”nya” sportchef Mattias Stenby. Han återgår till ST där han från och med nästa år ska ansvara för central propositionsskrivning för alla banor.


Detta innebär att vi på Östersundstravet tappar en duktig tjänsteman, vi tappar intäkter, vi tappar tempo, kunskap och erfarenhet.

Men det är inte bara vi som nu har huvudbry, alla banor med egna sportchefer måste nu fundera i nya banor, kanske omorganisera i en väl beprövad och gammal struktur. Detta rör om i grytan och förändringar skapar alltid lite oro i leden. Men inte alltför sällan blir det faktiskt bra, och det är ju vår målsättning.
Ett preliminärt besked om detta fick jag redan i mitten på augusti och beslutet togs i mitten på september. Förhandlingarna är klara och Mattias avslutar sin tjänst på Östersundstravet 2022-11-30.

Inte nog med det… i veckan fick jag också besked om att vår löpreferent och speaker Patrik Wickman tar en paus. Han reser på många banor och har nu beslutat att minska resandet. Tyvärr drabbar det inledningsvis oss på Östersundstravet.

Jag har tillsammans med styrelsen analyserat både den ”gamla” sportchefsrollen, en ny sportfunktion, behovet av administrativt stöd och en roll för framtidens aktiva. Vi vet att antalet hästar och licenser minskar och då är det av stor vikt att vi hitta nya lösningar, nya stimulansåtgärder, nya idéer och förslag på hur vi kan vända trenden.

Information från Svensk Travsport:
Det finns nog ingen som inte förstår att det är ett tufft läge men särskilt i tuffa tider har vi ett gemensamt ansvar att göra hållbara ekonomiska åtgärder. Budgetprocessen för 2023 pågår. Om man ser till nuläget så gör travsportens samlade ekonomi ett nollresultat i år. Inför 2022 gjordes en rejäl nivåhöjning på 200 mkr. Vi är på historiskt höga nivåer, men upplever samtidigt stor ekonomisk osäkerhet i omvärlden.

  • Historiken visar att för varje 30 miljoner kronor som prismedel ökar/minskar med tjänar den svensktränade medianstarthästen årligen +/- 1 000 kr.
  • Undantaget var 2021 då effekten för medianhästen blev högre (+2 600 kr), då prismedelsökningen (38 mkr) nästan helt lades på breddsatsningar. I år, 2022 väntas en liknande utveckling då de 60 Mkr i ökade medel nästan helt lades på att höja den garanterade prispengen från 500 till 1500/2500 kr.

En fråga som debatterats mycket den senaste tiden är att det inte behövs någon buffert, dvs ett eget kapital för ST/STAB. Hästsportens fond som lyfts i diskussioner är det som ATG tidigare hade i fritt eget kapital och kunde då ses som en buffert. Sedan omregleringen 2019 ligger ansvaret hos ST/STAB. I det ägardirektiv som alla medlemmar tagit fram står följande; Ägarnas förväntan är att Bolaget ska ha en ekonomi i balans med en stark soliditet. Bolagets målsättning skall vara att bygga upp en soliditet om 30 till 40% (dock lägst ett eget kapital om 400 mkr) under åren 2023 till 2026.

Det egna kapitalet var vid senaste årsbokslutet drygt 150 mkr. Vi är nu i budgetprocessen för 2023 men med den ram vi arbetar utifrån finns ingen avsikt att ytterligare bygga på det egna kapitalet under 2023, det utrymme som finns ska användas. Däremot är det viktigt att vi inte minskar den relativt låga nivå vi byggt upp hittills

Under sommarperioden förstärks onsdagarna med i princip fulla STL-omgångar samt högre prispengar (en ökning med ca 12 mkr). Vi vill öka STL-upplevelsen ytterligare på våra 27 största tävlingar nästa sommar och därmed göra travsommaren ännu mer attraktiv. Från onsdagen efter Elitloppet till och med Jubileumspokalen är det STL-Sommar med en samordnad stor publik- och sportfest. Det sportsliga veckoupplägget blir maffigt – dubbla STL-omgångar hela sommaren.

Solvallas tävlingskalender 2023 reduceras med 26 dagar där främst fredagsluncherna tas bort och dessa prismedel fördelas på kvarvarande 57 dagar, med tyngdpunkten på onsdagarna. Planen är att höja bottenplattan i alla lopp på Solvalla och samtidigt hitta tre fasta klasser på onsdagarna som då blir ett komplement och överbryggning till STL.

Vi gratulerar torsdagens hemmavinnare på Östersundstravet:
Hannibal Face med tränare Oscar Berglund och ägare Mikael Vikstrand.
Weightlessness med tränare Tomas B Nilsson och ägare Målarkompaniet m.fl.
Lover Brodde med tränare Oscar Berglund och ägare Emil Djuse.

Almanackan:
10/10 Möte på Spiltas Restaurang för Jämtlands Travsällskaps medlemmar kl 18.00 och anmälan till V64-Xpress den 14/10
14/10 Tävlingar med V64-Xpress och start kl 18.30
17/10 Hyresmöte kl.1730 i publikhallen. Flyttas till 24/10.
21/10 Anmälan till tävlingar med V4 den 27/10
24/10 Hyresmöte kl 17.30 i Publikhallen
27/10 Tävlingar med V4 kl 12.20
31/10 Anmälan till tävlingar med V65 den 5/11. Tema: Tjejkväll.

/JQ

Publicerad fredag 7 oktober 2022.