Travbanechef Jan Quicklund informerar v.43

Information v.43


Som ni alla känner till blir det stora förändringar för alla aktiva med ”stor häst”, travdagar reduceras, strukturen förändras, spelschemat optimeras och centrala proppar ska skrivas i ny regi. Men inte nog med det, nu ser Svensk Travsport även över ponnytravet och dess verksamhet i stort.

Ponnytravtävlingar:
Incitamentsmodellen för unga startande är inte i alla avseende perfekt och här finns det lika många nya förslag som viljor… Att vi nu ser över modellen tycker jag inte är en dag för sent. Det nya vi nu diskuterar är en kombination och mix av centrala och lokala ponnytravtävlingar. Syftet är att skapa moment med lite lägre fokus på tävlingsprestationen, minska kostnaderna, men också möjliggöra fler starter på hemmabanan.
Processen pågår och hur detta ska se ut får framtiden utvisa men ett beslut helt rätt i tiden.

ATGs rapport:
ATG lämnade idag en ekonomisk rapport för perioden januari-september 2022 jmf. samma period 2021.
Hela 2020 och kvartal 1 2021 hade en fantastisk utveckling, spelet gick som tåget. Pandemin innebar att ATG, med spel på hästar, i princip var ensam på marknaden. Men nu står vi inför en diametral förändring. Kriget i Ukraina, en lågkonjunktur med skenande inflation och ökade räntor sätter nu käppar i hjulen för fortsatt positiv utveckling, förhoppningsvis övergående. Utvecklingen har, sedan 2021 kvartal 2, varit försiktigt negativ.

  • ATGs nettospel är för Häst -6%, Sport +6% och Casino +52%, totalt -1% (3,9 miljarder kr)
  • Det danska spelet går fortsatt starkt; +42%
  • ATGs totala intäkter -1% (4,5 miljarder kr)
  • ATGs bruttoomsättning för Häst är -4% där Sverige utgör -6% och det internationella spelet +7%
  • Kostnaderna ökar med +5% (3,2 miljarder kr) vilket förklaras kortfattat med ökade satsningar
  • Kunderna ökar i antal och uppgår idag till ca: 1,3 miljoner
  • ATGs rörelsemarginal är 28% jmf. 31% i fjol vid samma tidpunkt

Stall och boxrutiner:
Miljön i våra stall skiljer sig åt och det beror i första hand på att den hanteras väldigt olika. Vi har sett över detta med hjälp av en konsult inom fastighetsbesiktning. Två enkla åtgärder vi alla kan göra som skapar bättre luft och därmed också bättre miljö för både hästar, människor och byggnaden är följande:
Efter mockning: sopa en ”ränna” utefter boxväggen så eliminerar man fukt och tillväxt längst ner.
Utsugsventilation: Variera (öka) effekten på ventilation beroende på verksamhet och stäng dörrarna.

Vi gratulera torsdagens hemma-vinnare på Östersundstravet:
Taxi Janice med tränare och ägare Helena Jakobsson-Persson och Mikael Persson

Almanackan:
31/10                  Anmälan V65 5/11 Tema: Tjejkväll
5/11                    V65 kl.1830 Tema: Tjejkväll
9/11                    Anmälan V4 15/11
15/11                  V4 kl.1220
17/11                  Höstmöte för medlemmarna i Jämtlands Travsällskap kl.1830 (mat från kl.1800)
18/11                  Anmälan V5 24/11
24/11                  V5 kl.1745

 

Väl mött igen!
/JQ

 

Publicerad fredag 28 oktober 2022.