Grundkurs för nya funktionärer.


Är du funktionär hos oss och inte gått grundutbildningen eller kommer du att bli funktionär?

Denna grundkurs riktar sig till de som är nya eller de som tjänstgjort en tid utan att ha gått denna grundkurs. Kursen ges via teams mellan kl 18 och 20, den 8 och 22 november.

Deltagarna anmäler sen själva via hästsportens folkhögskola: https://www.hastsportensfolkhogskola.se/utbildning/grundkurs-for-nya-funktionarer/

Publicerad tisdag 1 november 2022.