Travbanechef Jan Quicklund informerar vecka 47

Nu har vi bara tre travdagar kvar och vi närmar oss snabbt ett nytt år. 2022 har varit ett innehållsrikt år där vi kontinuerligt flyttat fram våra positioner. Mycket är gjort men mycket återstår, klar blir vi aldrig men vi ska fortsatt vara offensiva och skapa så bra förutsättningar vi kan efter vad våra resurser tillåter.


2023 är ett år med nya utmaningar där vi ska riktar extra fokus på hållbarhet, ett begrepp med stor innebörd. Detta gör vi både för sporten, för miljön men också för att skapa ytterligare ekonomiskt utrymme på sikt. Alla banor har nu också enats om reglerna kring Svensk Travsports Årskort… som nu gäller för alla, på alla banor och alla travdagar, det är positivt!

Hållbarhet:
I takt med ökade krav från samhället, ställer vi själva också allt högre krav på vårt eget hållbarhetsarbete. Svensk Travsport påbörjade ett systematiskt hållbarhetsarbete för den svenska travsporten under 2021. Här lades grunden med en hållbarhetsstrategi samt en prioriteringsordning över de fokusområden som travsporten behöver arbeta med gällande hållbarhet: Hästvälfärd, Säker arbetsplats, Hållbara tävlingsdagar, Ansvarsfull sport och Aktivt miljö- och klimatarbete. Svensk Travsport hanterar det mesta med lagar, instruktioner och reglementen men miljö- och klimatarbetet ligger i huvudsak på våra axlar. Samtidigt känner jag att vi tidigt varit aktiva på området. Ny banbelysning (led) och ny ledbelysning i alla stall, luftvärmepumpar på Läktaren och på Kliniken, fjärrvärme på Spiltas och bergvärme på Café Volten, stall 12 och i publikhallen.
Nu ska vi också se över är hur vi kan minska drivmedel- och vattenförbrukningen och driften för maskinhallen.

Årskort:
En glädjande nyhet är att det årskort för travsportens aktiva som infördes förra året inför 2023 kommer vara ännu mer förmånligt. Nu kommer nämligen årskortet innebära fritt inträde på publikplats under alla tävlingsdagar, hela året. Det innebär att kortet gäller som inträde såväl under Elitloppshelgen som en breddloppstävling. Du som har rätt till kortet genom att vara hästägare, tränare eller aktiv inom travsporten kommer kunna börja plocka ut ditt kort från och med december. Mer information kommer inom kort.

Banbelysning:
Glädjande att vi på ”första försöket” fick godkänd banbelysning med marginal, fina siffror! Vi kan nu använda banbelysningen för både träning och tävling, vilket innebär 5% respekt 100% effekt. Här sparar vi pengar!

Anläggningsmöte (9/11):
Stora banan är fortsatt bra och innerbanan blev bättre efter att vi lagt på nytt material
Tyvärr tog det för lång tid för JKABs fjärrvärmegrävning, den är nu äntligen klar.
Skogs- och rakbanan och Gräfsåsen är klar för vintern; vi vattnar nu och packar snö
OBS! Alla måste hjälpa till och få ner hastigheten på stallbacken, max 20km/h gäller!!!

Prioritet för snöröjning:
1. Vägar till och från stallar, därefter vägar till och från hagar.
2. Skogs- och rakbanan, därefter stora banan.
3. Gräfsåsen efter schemat som finns.

Viktigt att ni hyresgäster kontaktar anläggningschefen Andreas Johansson när ni har behov av reparation/ underhåll företrädesvis på SMS! Det är också Andreas som sköter tilldelning av stall, boxar och hagar. Det är inte tillåtet att ta lediga boxar, tomma hagar, eller hyra ut i andra hand utan att det är sanktionerat.

Övrigt:
Slutligen vill jag göra alla uppmärksamma och påminna om att samtliga spelkassor försvinner vid årsskiftet. Logga in er redan nu på ATG:s app och glöm inte att gå in och stötta din hemmabana!!!

Vi får ofta frågan om Per L och Oscar B ska flytta. Bäst är att fråga dem själva, så får ni svar. Än så länge har jag inget annat svar än att de är kvar. Vi på Östersundstravet jobbar ständigt för är att skapa så bra förutsättningar som möjligt, för alla.

Nu på lördag 26 november med start kl 11.00 är det dags för Provlopp igen. Anmäl via hemsidan: https://www.ostersundstravet.com/sport-och-spel/provlopp/anmalan-provlopp/

Väl mött igen!
/JQ

Publicerad torsdag 24 november 2022.