Banbelysningen är klar

Godkänd banbelysning på rekordtid!


Efter att projekterat och gjort upphandling satte vi spaden i backen den 7/6, med kort uppehåll för JSP den 11/6. Viss oro fanns, skulle vi hinna klart innan hösten? Men redan i slutet av augusti såg vi ”dagens ljus”. Den 13 september var vi helt klara. Masterna stod på plats, armaturerna monterade och styrutrustningen installerad. Efter att ha slutjusterat armaturerna klarade vi besiktningen den 16 november utan problem.

Banbelysningen kan i dag användas dels för träning och dels för tävling, med 5% respektive 100% effektuttag. Ett ekonomiskt mycket bra upplägg där ledtekniken idag har ca: 50 000 brinntimmar.

Jag vill tacka Scanmast, Extol, Elektrobyrån och AL Entreprenad för ett mycket bra jobb. Och sist men inte minst vill jag tacka Gunnar Blomgren som alltid står vid min sida när vi ska ta oss an stora projekt.

/Jan Quicklund

Publicerad torsdag 24 november 2022.