Travbanechef Jan Quicklund informerar vecka 18

Vecka 17 har tyngdpunkten varit möten, samordning och upphandling.


Konsortiemötet som genomfördes i tisdags i Stockholm, som leds av vår ordförande Håkan Karlsson, är ett nytt upplägg. Ett nytt men bra upplägg, där samtliga banor är representerade av både ordförande och högsta tjänsteman. Vi diskuterade den nya organisationen, bolagsordning, styrning, ekonomi och ersättningsmodellen för travbanorna samt ungdomsfrågor.

Den viktigaste och mest återkommande frågan var och är hur vi ska hantera och fördela avkastningen från spelet? Komplexiteten är omfattande och frågan är enkel men svaren är svåra och många, beroende på vilken stol man sitter på. Helt klart är att vi under 2022 fått det lite bättre, mer pengar till alla aktiva och mer pengar till banorna. Detta ska vara en nivåhöjning, inte en tillfällig lösning. Men det är trots allt spelet som avgör morgondagens ekonomiska nivå. Prognosen är fortsatt positiv och vi hoppas kunna göra än mer för än fler! Viktigt är dock att inte rusa i väg, fundera och avväg riktad satsning mot rätt avkastning, investera över tid, våga vara återhållsam i lågkonjunktur och satsa i högkonjunktur…
En viktig fråga är också hur mycket pengar, avkastning från ATG, som Svensk Travsport ska spara och vilken soliditet vi ska ha. En oerhört viktig fråga som vi säkerligen måste återkomma med…

Under onsdagen genomfördes val av nya ledamöter till Svensk Travsports styrelse och åter visar jämtarna framfötterna. Jan Halberg blev invald (nyval) och Saila Quicklund blev omvald! Nu har vi två personer från Östersund i Svensk Travsports styrelse!

Andra frågor som är både viktiga, spännande och inte minst lite känsliga, är hur vi ska fördela travdagar och lopp i framtiden. Med hänsyn till fluktuationen av aktiva, antalet hästar och hästägare måste vi hantera fördelningen i numerär och geografiskt läge lite effektivare och lite snabbare. Att spelschemat kommer förändras i framtiden är ingen nyhet, viktigt bara att vi alla gör det vi kan för att få så många och så bra tävlingsformer som möjligt. Antalet starter, antalet hästar och kvaliteten på sporten avgör travdagarna och också hur mycket pengar vi på Östersundstravet får, dels att tävla om, dels att bygga och renovera för... Nu ser det inte ut att, i närtid, bli några stora ändringar för oss.

ATGs kvartalsrapport (Q1 2022) visar fortsatt fina siffror över lag. Kortfattat har dock spelet på Hästar minskat med -6%, vilket är förväntat, medan spelet på Sport och Casino ökat med +27% respektive +48%. Lönsamheten är fortsatt god och antalet kunderna ligger kvar på samma nivå (ca: 1,3 miljoner), däremot har kostnaderna ökat med 5%. Positivt är att spelet i Danmark har ökat med hela +31%. Detta totalt borgar för fortsatt bra utdelning till Svensk Travsport.

Almanackan:
2/5 Jämtgubben - publikhallen
5/5 Travtävlingar - V64
7-8/5 Hopptävlingar - Brunflo Ryttarförening (OBS! lördag-söndag)
12/5 Anmälningar till tävlingarna 18/5
18/5 Tävlingar med V5 - PRO i publikhallen
21/5 Ponnytravdag
27/5 Anmälningar till tävlingarna 2/6
1/6 Städdag kl 17.00-19.00. Vi bjuder på grillat med dryck! Samling vid inskrivningen!
2/6 Tävlingar med V5

Till sist vill vi informera er om att Jämtkraft nu påbörjar byggnationen av ny fjärrvärmeledning bakom första sväng, i slänten. Denna ledning kommer dras över skogen till industriområdet. Vi försöker få alla tider och ge er information i tid när det ev. kan påverka området vid hagarna…
Vecka 19 inleder vi vårt stora banprojekt och då påbörjar vi arbetet med att byta ut 100 metersstolparna och flytta bak huvudstarttornen, vi ska undvika maskinarbeten måndag och torsdag förmiddag…

Lycka till!
/JQ

Publicerad måndag 2 maj 2022.