Arbete på stora banan

Från och med idag den 30 maj och fram till augusti/september kommer det att pågå arbete med maskiner inom stora banans område.


Denna vecka är det breddning av säkerhetsspåret och flytt av brunnar som pågår.

Från och med måndag 6 juni börjar grävarbete med den nya banbelysningen som sedan kommer att pågå i ca tre veckor med uppehåll över JSP-dagen.

Därefter fortsätter en del annat arbete med nya banbelysningen fram till slutet av augusti/början på september. Oftast är maskinerna innanför tävlingsbanan, men vi ber alla att vara extra uppmärksamma när man kör på stora banans område under sommaren.

Publicerad måndag 30 maj 2022.