Startlista till provloppen lördag 10 december


Det blev fyra Provlopp. Det går givetvis att efteranmäla på inskrivningen om man vill det.

OBS! Vi vill poängtera att det är viktigt att alla kuskar håller tiderna i Provloppen, dvs är det 1.38 så är det 1.38-tempo som gäller hela vägen, inte 1.32 sista varvet.

Starttiden på loppet är när den första, återkallade, starten ska köras. En återkallad start i alla provlopp utom 1.22-fart. Valfritt att vara med i den första starten.

provlopp Ös 221210_Sida_1.png

provlopp Ös 221210_Sida_2.png

Publicerad fredag 9 december 2022.