Travbanechef Jan Quicklund informerar vecka 34

I veckans infobrev vill jag återkoppla och återge för vad ban- och anläggningsgruppen beslutat om.


Gruppen består av mig som också skriver anteckningar, sportchef Mattias Stenby, anläggningschef Andreas Johansson, A-tränare Tomas B Nilsson, Tamara Skutnabb, Lars-Åke Svärdfeldt, Per Linderoth och B-tränare Anders Henriksson.

Mötet 2022-07-19:
Närvarande JQ, Andreas, Per och Tomas.

Vi besiktigade Gräfsåsen och rakbanan och kom fram till följande:

1. Lägg på 5 cm nytt material från nya backen till Gräfsåsen och hela vägen upp till vändplan.
2. Se över möjligheten att lägga asfaltskross i backen för att bättre binda materialet.
3. Kontakta extern hjälp för att hitta lösningar för skogs- och rakbanan.

Möte 2022-08-24:
JQ, Mattias, Andreas, Tomas, L-Å, Tamara och Anders.

Vad är gjort sedan föregående möte:

1. Vi har spridit nytt material (4-5 cm) på Gräfsåsen, några lass är kvar och dessa läggs på inom kort.
2. JQ har varit i kontakt med kommun och NCC om asfaltskross, processen pågår och NCC ska komma med förslag om hur vi kan lösa det, om det är möjligt och vad det kan kosta…
3. JQ har varit i kontakt med Jörgen Westholm och Jan Selin angående materialfraktioner.

Vad ska göras nu:
1. Vi ska lägga på det sista materialet på Gräfsåsen.
2. Vi ska borra och ta prover på banmaterialet på rakbanan som ska skickas till Selin för analys.
3. Arbeta vidare med extern hjälp för att få en vidare syn på hur vi bättre kan hantera rakbanan.
4. Jobba vidare med projektet asfaltkross.
5. Jämna till svackor på rakbanan.

Grävning för fjärrvärme:
Nu påbörjas snart grävarbeten på Östersundstravets område vilket kommer att påverka en del krings skogs- och rakbanan. Jämtkraft AB ska bygga ut fjärrvärmekapaciteten vilket innebär att man nu ska gå över Östersundstravets mark med nya ledningar. Läs mer här.

Till sist en nyhet:
Från och med nästa torsdag den 1 september gör vi en förbättring för er som tränar på kvällstid.

Stora banan är oftast öppen till kl 20.00 på vardagskvällar under sommarhalvåret, men då obemannad efter kl 15.00. Men från och med nästa torsdag den 1 september kommer anläggningen att ha en bemannad personal kvar till kl 20.00 på torsdagskvällar för att sladda och underhålla banan även kvällstid. Detta gäller alla torsdagar utom vid tävlingar eller dag innan tävling då banan och gäststallen måste hållas stängda.

Förhoppningen med denna kvällsbemanning på torsdagar är att fler ska kunna få träna på preparerat underlag på stora banan och att torsdagskvällar kan bli en kväll då tränare samlas och kan träna ihop på stora banan.

/JQ

Publicerad onsdag 24 augusti 2022.