Förändringar på A-tränarnas träningslistor

Vi tänkte börja rapportera förändringar på A-tränarnas träningslistor här på hemsidan och börjar med hur det ser ut idag. Förändringar kommer sedan att presenteras ungefär en gång i månaden framöver.


Förändringar på A-tränarnas träningslistor mellan 210801-210921. Totalt antal hästar i A-träning just nu är 137. Startprissummor och rekord t.o.m. 210920.

BERGLUND OSCAR (27 hästar i träning)
In: Bourne Dominion 5 v e. Chocolatier-Santana, 14,4-255.600,  Dwayne Zet 5 v e. Muscle Massive-Kleo Zet, 12,4-665.500,  El Presidente Sox 1 h e. Orlando Vici-Top Notch Pellini,  Mamba* 7 v e. Brioni-Dordogne, 11,8-615.539,  Ragazza One 1 s e. Tobin Kronos-Regina One
Ut: Fille de Flandre, Electricity, A New Life

BJÖRK JENNY (11 hästar i träning)
In: -
Ut:
Vessle Moen

HALBERG JAN (24 hästar i träning)
In: Aas Balder* 13 v e. H.G.Balder-Aas Besta, 23,5-628.621,  Above and Beyond 3 v e. Herr Ratzeputz-Timara, 18,4-12.500,  Jet Lini 7 v e. Adrian Chip-Opale d'Inverne, 15,2-192.147,  Orcabessa 3 s e. Coktail Jet-Jamaica, 18,8-1.500,  Scarlet Lin 7 v e. Scarlet Knight-Sweet Cape, 15,0-159.900,  Valparaiso 8 s e. Prodigious-Francesca Kemp, 18,0-37.300
Ut: -

JOHANSSON JAN-OLOF (4 hästar i träning)
In: Kampala Kid 12 v e. Running Sea-Zindy Lover, 14,3-213.499
Ut: -

LINDEROTH PER (22 hästar i träning)
In: Blaze Gold 1 h e. Tobin Kronos-Olympia Gold,  Bosch 1 h e. Father Patrick-Kapriol Face,  Cobol Eternity 4 s e. S.J.'s Caviar-Cobol Queen, 14,8-145.700,  Great Buster 1 h e. Uncle Lasse-Dior Am,  Madiki 1 h e. Orlando Vici-Bullet,  Warhol 1 h e. Raja Mirchi-Fabulous Image,  Young Girl 1 s e. Andover Hall-Flying Young,  Young Maggie 1 s e. Up and Quick-Young Beauty
Ut: Clemenza Am, Elsa Mearas, Orongo

LÖFGREN MALIN (4 hästar i träning)
In: -
Ut: Emperor Mearas, Arya Karma

NILSSON TOMAS B (14 hästar i träning)
In: Eld Philip 1 h e. Philip Ess-Eldmarie,  Mona Lisa 4 s e. From Above-Lisa Rhode
Ut: Dansa Undan, Chip Shop

SKUTNABB TAMARA (12 hästar i träning)
In: Britt Slogum 2 s e. Ulvsås Zico-Sara Slogum,  Edima* 3 s e. Love You-Fatima Boko, 13,9-53.127,  Kung J.P. 1 h e. Mister J.P.-Nellie Spree,  Sopra Sotto 1 s e. Maharajah-Yankee Amour,  Stavre Dianna 1 s e. Tekno Odin-Runa Pak
Ut: Källdals Freja

SVÄRDFELDT LARS-ÅKE (4 hästar i träning)
In: -
Ut: Photo Fighter, Run for Happiness, Mona Lisa

WIKBERG DANIEL (15 hästar i träning)
In: Tulinas Elina 1 s e. B.W.Modde-Ulvsås Ballerina
Ut: Assault, Load Distribution

Bilden visar Dwayne Zet vid en STL-seger i november 2020 och som är ny i träning hos Oscar Berglund. Fotot är taget av Lars Jakobsson på TR Bild. 

Publicerad tisdag 21 september 2021.