Travbanechef Jan Quicklund informerar vecka 47.

Som säkert många redan känner till samlas jag, Mattias S (sportchef), Andreas J (anläggningschef) och aktiva; Per L, Tomas B, L-Å Svärdfeldt och Tamara S första onsdagen varje månad för att där diskutera vad som är bra och vad som kan göras bättre. Det rör sig om allt från banor och belysning till stallmiljö…


Har ni synpunkter, önskemål eller förslag så får ni gärna vända er till någon av oss.

En sak vi vill förtydliga är snöröjningen på anläggningen, som nu blir mer och mer aktuell. Personalen går om lott och anpassar arbetstid efter väder (snö) och vi börjar alltid i följande ordning;

  1. Vägar till och från stall
  2. Vägar till och från hagar
  3. Banor; måndag och torsdag körs stora banan först och övriga dagar skogs- och rakbanan
  4. Banor; måndag, onsdag och fredag körs Gräfsåsen med start kl 06.00

Självklart kan detta ändras om det kommer mycket snö eller om det ska snöa under lång tid, därför vill vi att ni gärna går in och kolla hemsidan så slipper både ni och vi överraskningar. Reservation för leveranser till Spiltas som måste kunna ta sig fram för avlastning.

Jag har ofta påpekat att vi alla måste hjälpa till och hålla ordning, ser vi tex. löst ensilageplast eller annat som kan skada eller stressa våra hästar är det en självklarhet att vi plockar upp detta. Periodvis och lite märkligt är att det förekommer konservburkar och metalltuber i hagarna. Med största säkerhet kommer dessa från återvinningsstationen, där fåglar får med sig dessa och tappar dem över stallområdet. Ha koll, titta er omkring och plocka upp, inte bara i er egen hage!

Alla banor i Sverige mäts nu in, pinnar rätas upp, mållinjen riktas in och banans längd korrigeras. För vår del låg vi väldigt bra till! Men vi kommer i samband med breddning av säkerhetsspåret justera placeringen av huvudstarttornen och placera och rikta pinnarna vilket i sin tur kan innebära något ”mjukare” kurvor. Då detta arbete är ganska omfattande gör vi detta så snart kälen gått ur marken i vår…

Vi kommer under 2022 vara lite mer ekonomiskt återhållsamma för att ev. möjliggöra investeringen av ny banbelysning 2023. Nuvarande belysning är från 1986 och håller inte det krav som TV kräver. Inget är klart men processen och arbetet med projektering är påbörjad och nu börjar också ”jakten” på nya pengar, som är en förutsättning för att göra detta möjligt. På sikt innebär detta inte bara kostnader, det blir också en besparing då vi går från metallhalogen- till led-belysning.

En annan besparing som också initialt kostar en slant är att vi ska se över och efterhand byta ut stallbelysningen till led.

Almanackan:

26/11 Lunchtrav med start kl 12.00

27/11 Klubb-dag ÖPTK kl 09.00-15.00

2/12 Anmälan till lunchtrav 8/12

8/12 Lunchtrav med start kl 12.20

10/12 Anmälan till tävlingar med V64 16/12

16/12 Tävlingar med V64 och start kl 18.20

Påminner också om att hänga på låset då biljetter snart släpps till Travgalan 26/2 på Gamla Teatern!

Lycka till!

/JQ

Publicerad tisdag 23 november 2021.