Travbanechef Jan Quicklund informerar, vecka 12.

Jag har fått förfrågningar på hur ”vårt spelbolag” ATG hanterar det fina ekonomiska utfallet för 2020 och hur organisationsutredningen går vidare. Jag ska försöka bena ut detta lite kort.


När pandemin slog till lyckades vi upprätthålla travtävlingar och spelet på hästar blev ensam spelform på den svenska marknaden. Detta innebar att nettospelsintäkten ökade med hela 21% vilket fördelades på Häst +19%, Sport +51% och Casino +20%. Totalt 5,4 miljarder kr!

Vår starka tillväxt innebar att:

  • resultatet blev +1 miljard kronor
  • 38 000 människor direkt berörs av trav och galoppsporten
  • vi har 1 400 000 kunder

Vad innebär detta för oss ute i verksamheten? Inledningsvis är det framförallt två viktiga beslut som tagits: Vi kan nu amortera den ekonomiska konsekvensen av separeringen mellan ST och ATG och vi kan återföra prispengar på nästan 50 miljoner kronor. Hur man från ST ska eller kan stötta upp banorna återstår att se. Processen hanteras och eventuellt positivt utfall på detta, vilket vi hoppas på, får vi återkomma med.

När man öppnade upp spelmarknaden och separationen mellan ST och ATG var ett faktum uppstod det många frågor. Hur ska den nya organisationen se ut, hur säkerställer man ansvarsfördelning, hur hanteras spelsäkerhet och hur ser det ekonomiska flödet ut? Alla dessa frågor, och många därtill, satte då igång denna organisationsutredning som nu ligger på våra bord. Alla sällskapsmedlemmar har fått ta del av denna 51-sidor stora utredning, styrelsen har hanterat frågan, samråd har genomförts och ST har informerat alla banor.

ST har nu också tagit fram en ”lightversion” som kommer skickas ut inom kort. Ett inriktningsbesked ska tas, man ska därefter ta fram en konsekvensbeskrivning, hantera alla frågeställningar och därefter processa fram en modell för beslut. De tre alternativen är:

Federation (förbund) där Svensk Travsports moderföretag drivs i bolagsform. Banorna utgör dotterbolag. En ägarmodell som skiljer sig minst från hur det ser ut idag. En beslutsordning där ägandet är kvar lokalt.

Ekonomisk förening där Svensk Travsport med dotterbolag formeras i en koncern. Sällskapens tillgångar slås samman i syfte att stärka balansen vilket kan ge utrymme för bättre lånevillkor. Beslutsprocessen blir enklare.

Rättighetsmodell där sällskapen förvaltas i två koncerner; en driver affärsverksamheten och en driver det ideella. En organisation med färre aktörer där bl.a. BAS inte har ägarmandat (ej färdigutredd).

Man slutar inte förvånas över hur pandemin hanteras. Smittan sprids och nya mutationer dyker upp och plötsligt diskuteras det hur vi kan börja öppna upp igen… För travet står vi fast vid att travbanan är en arbetsplats, vi kör inte provlopp eller ponnytrav och travskolan fortsätter enligt plan med de restriktioner som gäller. Men även vi, efter signaler från FHM, börjar nu diskutera om, när och hur vi kan börja lätta på restriktionerna. Vi utgår från att JSP körs utan publik, allt annat är en stor bonus! HÅLL I!

  • Nya stallbygget går enligt plan, dock något försenat i tid. Vi hoppas på inflyttning i mitten på maj.
  • Vi uppmanar alla hyresgäster att hjälper till och städar runt era respektive stall, vi hämtar upp!
  • Vi har nu kommit tillrätta med hanteringen av kutter, nu ska vi se över hanteringen av råspånet.

Anläggningsgruppen har nu en tuff tid framför sig. Det tinar fort, snö och vatten ska bort, träningsbanorna ska göras isfria, vi ska i omgångar fylla på med nytt material på skogs- och rakbanan och hela området ska sopas.

Vi ska snart påbörja rengöring i hagarna. Hör av er till anläggningsgruppen när ni vill att detta görs. Det ska vara klart senast till JSP.

Svensk Travsport har gett alla banor uppdraget att lägga stort fokusera på våra ungdomar, travskola och utbildning är ett prioriterat område. Vår utveckling har varit väldigt bra under de senaste två åren vilket nu innebär att vi måste växla upp ytterligare. För att kunna ta in alla elever som vill utbilda sig inom travet så måste vi nu vidta ett antal åtgärder. Fler elever kräver fler hästar vilket innebär att vi nu är för trångbodda. Vi tar nu fram en åtgärdsplan i syfte att möta denna positiva utveckling. Det är helt avgörande för fortsatt utveckling.

Väl mött igen!

/JQ

Publicerad fredag 26 mars 2021.