Dags för provlopp lördag 19 juni

Det har varit en del efterfrågan på provlopp och från och med 1 juni är det enligt Svensk Travsport tillåtet att arrangera provlopp igen.


Lördag 5 juni är det Ponnytävlingar och lördag 12 juni är det Jämtlands Stora Pris, men lördag den 19 juni har vi för avsikt att arrangera fem provlopp. När nästa provloppsdag sedan blir får vi återkomma med, men det troliga är att det sker efter sommaren.

Provlopp 1: Kallblod 2140m / Idealtid 1.45
Provlopp 2: Varmblod 2140m / Idealtid 1.27
Provlopp 3: Kallblod 2140m / Idealtid 1.38
Provlopp 4: Varmblod 2140m / Idealtid 1.22
Provlopp 5: Kallblod 2140m / Idealtid 1.33

Anmälan via hemsidan:

OBS! Numera sker anmälan till provloppen via hemsidan.
Man fyller i formuläret med hästnamn och kusk och vilket provlopp man vill starta i.

Här är länk till anmälan: https://www.ostersundstravet.com/sport-och-spel/provlopp/anmalan-provlopp/

Anmälan ska ske senast kl 11.00 dagen innan provloppen. På eftermiddagen presenteras sedan en startlista på hemsidan och man vet då vilka lopp som blir av och hur många hästar det är i loppet. På provloppsdagen hämtar man sedan ut en nummerbricka på inskrivningen som till ett vanligt lopp. 

Priset att vara med i provlopp är 50 kr (6 % moms tillkommer) som kommer att dras via ST:s avräkningssystem. 
Missar man anmälningstiden och absolut vill vara med när provloppen drar igång finns möjlighet till efteranmälan i mån av plats, men kostar då 150 kr (6 % moms tillkommer).

OBS! Viktigt att alla följer tiderna i loppen. Är det idealtid 1.27 så är det 1.27 som gäller. Inget annat. Vi kommer att bevaka provloppen mer noggrant och de som inte kan hålla sig till reglerna kan bötfällas. Så fungerar det på en del andra banor och kan kuskarna inte hålla sig till de uppsatta idealtiderna måste vi inför det på Östersundstravet också.

Publicerad onsdag 2 juni 2021.