Travbanechef Jan Quicklund informerar, vecka 7.

Fortsatt tuffa Coronarestriktioner och den eventuella tredje vågen skapar oro i många verksamheter. Vi arbetar dag för dag och vecka för vecka, kort horisont, utan att vara säker på långsiktigt utfall. Dock hanterar vi och ni pandemin bra, det gäller nu att hålla i och inte slappna av. Kämpa på!


  1. Ingen mottagning på sekretariatet (maila eller ring så hjälper vi er)
  2. Inga fysiska möten
  3. Travskolan fortsätter sin verksamhet enligt FHM restriktioner för barn- och ungdomar
  4. Spiltas driver sin verksamhet enligt FHMs och Visitas regler för restaurangverksamhet

En travbanas ekonomi är som ett ”kommunicerande kärl”, vilket innebär att alla pengar vi får från spelet, från sponsorer eller från systemets incitamentsmodell kommer er till godo på olika sätt.
Men det innebär också att mer pengar till ett område innebär mindre till ett annat, förutsatt oförändrat läge.

Blir vi lite effektivare på ett område blir det mer resurser till något annat; till exempel mer grus, bättre ventilation eller ännu mer prispengar. Genom att vi nu, som ni säkert sett, stängslat in ströförrådet, vilket tyvärr var nödvändigt, har svinnet minskat och besparingen är väsentlig! Det finns fler områden vi kan effektivisera. Vi har till exempel en avfallskostnad som årligen är stor och i viss mån onödig. Tyvärr slängs det mycket i ”fel tunna”. Kan alla hjälpa till och slänga saker i avsedd container så blir vi ännu effektivare och vi slipper dyra deponi- och straffavgifter…

Vi står oss starka och året har börjat bra! Med stor glädje kan jag meddela att jag ännu en gång lyckats få igenom en ansökan till Regionen. Denna ansökan, tillväxt och utveckling, har gett oss ett fint tillskott till byggnationen av nya stallet.

Trevlig Helg!

/JQ

Publicerad fredag 19 februari 2021.