Travbanechef Jan Quicklund informerar, vecka 5.

Följer man debatten, lyssnar på presskonferenser och läser vad som skrivs om pandemin inser man nu att det finns en större osäkerhet om hur framtiden ser ut. Med anledning av denna osäkerhet kring smittspridningen, med stor spridning i delar av landet och mindre i andra, måste vi åter lyfta nivån och verkligen följa restriktionerna.


Det muterad Covid-19 och en risk för en tredje våg, vilket vi inte vet konsekvensen av, gör att vi på Östersundstravet nu vidtar följande åtgärder:

  1. Ingen mottagning på sekretariatet (maila eller ring så hjälper vi er)
  2. Inga fysiska möten
  3. Travskolan fortsätter sin verksamhet enligt FHM restriktioner för barn- och ungdomar
  4. Spiltas driver sin verksamhet enligt FHMs och Visitas regler för restaurangverksamhet

För alla gäller följande:

  1. Undvik kontakt och håll avstånd
  2. Sprita och tvätta händerna ofta
  3. Inga samlingar på stallbacken, i fikarum eller på andra platser. Stallbacken är en arbetsplats!
  4. Vid tävling får bara tränare, kusk, skötare och hästtransportör tillträde till travbanan.
  5. Vid tävling får inte hyresgäster som inte har häst till start befinna sig på stallbacken.

Presentkort på Spiltas
Vi har i år infört ett litet extra pris till ägare som vinner med häst som tränas på Östersundstravet. Vinner men ett STL-lopp dubblerar vi vinsten. Effekten är både trevlig och spännande, då resultatet är riktigt bra. Travdagen den 29 januari blev kanske en rekorddag för ”hemmavinster”. I sex av tio lopp, denna dag med Huvudtävlingar och V64, kunde hästägare till hästar med Östersundstravet som hemmabana kvittera ut ett presentkort på Spiltas.

På grund av pandemin kommer vi i år inte genomföra någon travgala fysiskt. Men vi återkommer inom kort om årets upplägg. Självklart ska vi prisa 2020-års prestationer!

Vi har fortsatt förfrågningar om stall- och boxplats på stallbacken. Men vi ”drar nu i handbromsen” och inväntar byggnationen av nytt stall. Det är av största vikt att ingen tar in fler hästar utan att i god tid meddela mig eller sportchef Mattias Stenby. Vi har nu flera projekt som ska samköras. Nytt stall ska byggas med en väldigt snäv tidsplan, stallbacksinfarten ska anpassas, parkering för häst- och transportfordon ska utökas, hagar ska renoveras och driften säkerställas. Det är komplicerat och alla delar ska hanteras i tur och ordning.

Tyvärr är temperaturgivaren på Café Volten felkalibrerad. Den visar ca 4-6 grader kallare än aktuell temperatur, det är så varje dag men blev extra uppenbart i samband med tävlingarna den 29 januari. Vid kyla är det veterinär, i samråd med måldomare, som avgör om man ska köra travtävlingar eller ej. Temperaturgränsen är -25 vid 6m/s vindhastighet… Denna kväll var det minus 22-23 och vindstilla, vilket inte föranledde några åtgärder mer än tillstånd att bära förstärkningskläder och kortare tid mellan defilering och loppstart.

Detta år fortsätter vi, enligt Svensk Travsports anvisningar (Pegasus 2020), med satsningar på bredd och ungdom. Vi kommer genomföra ett antal åtgärder under året där vi redan infört några och vi fortsätter med lyckade åtgärder från i fjol. Men har ni någon spännande och trevlig idé så är ni välkomna att höra av er direkt till oss.

Trevlig Helg!

/JQ

Publicerad fredag 5 februari 2021.