Travbanechef Jan Quicklund informerar vecka 34.

Detta informationsbrev blir en sammanfattning av det allmänna informationsmötet som allmänheten och alla aktiva var inbjudan till i onsdags (25/8) i totohallen på Östersundstravet. 40 personer var närvarande!


Som vanligt inledde vi med lite enklare förtäring bestående av korv och bröd, kaffe och dryck. Ordförande Håkan Karlsson hälsade alla välkomna och redogjorde lite kort om hur och var vi står i den stora organisationsutredningen. Vi har ju sedan tidigare skickat ut information och ST har tillsammans med banan genomfört ett allmänt möte där man gått igenom hela utredning i detalj. Därefter genförde sällskapet ytterligare ett möte med medlemmarna, både fysiskt och digitalt, där alla fick möjligheten att förorda vilket av de tre alternativen man vill arbeta vidare med, det var inget beslut, det var en inriktning.
Efter förtroenderådet fortsätter processen, och vi kommer informera sällskapets medlemmar efterhand.

Så här ser det ut idag:

Alt 1. Federation (förbund) där STs moderföretag drivs i bolagsform (ägarmodell)

Alt 2. Koncernmodell baserad på ekonomisk förening

Alt 3. Rättighetsmodell, en förvaltning av anslutna sällskap

Alternativ           Utfallet för JT:                                Utfallet för samtliga banor mfl:

1                            12 (inkl. styrelsen)                        17

2                             0                                                  8

3                             1                                                   4

Annat                     0                                                  6


Sportchef Mattias Stenby gick sedan igenom vårt styrdokument Pegasus 2020, där det väl framgår att Östersundstravet ligger bra till. ”Placeringarna” och den inbördes rankingen är inte det avgörande, det viktiga är att se trenden över tid. En viktig framgång är utvecklingen av travskolans verksamhet där bl.a. antalet elever och nya licenser ligger i topp och ger hopp om framtiden. Svårigheterna är, som i de flesta idrotter, att behålla de unga, att få dem att gå vidare, att gå från liten till stor häst. Här har vi en plan och den är redan sjösatt.

Vi växlar nu upp Travskolans verksamhet och skapar utrymme för tillväxt, flera hästar och större och flera utbildnings-grupper. Vi ska också utveckla möjligheten till att ha ”egen häst” på Travskolan. Vi har i denna satsning sökt och fått extra medel från ST. Allt detta sker, från och med uppstarten vecka 35, i stall 1A.

Mattias har också i sin tjänst uppdraget att skriva ”proppar” till fyra andra banor och att samordna kallblodsplaneringen. Detta är positivt för den egna utvecklingen, för oss på Östersundstravet, för regionen i sin helhet och för banans ekonomi. Det finns alltid synpunkter på att det inte finns starttillfälle för just min häst… Detta är inte enkelt, men den sammanfattande slutsatsen är att om det finns önskemål eller synpunkter måste man vara ute i god tid, mycket god tid.

Tävlingsplaneringen 2022 är påbörjad, första mötet hölls den 25/8 och arbetet ska vara klart i slutet av oktober. Beskedet, lite förvånande, är att fjolårets tilldelning av antalet dagar per bana kvarstår p.g.a. pandemin (?). Vi har inte samma uppfattning vilket vi framfört. Vi jobbar nu på att få någon fler travdag, två V75-dagar och att hitta ett ännu bättre datum för Kallblodsderbyt. Vi återkommer!

Vad händer på anläggningen:

  1. Stall 12 är klart och vi avvaktar nu lite med fler hyresgäster då det finns flera önskemål.
  2. Backen vid Gräfsåsen ska förlängas, vi hoppas vara klara i mitten av september.
  3. Vi har påbörjat renovera alla hagar utefter stallinfarten.
  4. Inmätning av banan ska vara klar denna vecka, ett uppdrag från ST.
  5. Nu i helgen (27-29/8) genomförs hopptävlingar på Östersundstravet.
  6. Nästa stora utmaning är banbelysningen, nya digitala kravet från Kanal 75 som på sikt måste uppfyllas.

Mötet avslutades med frågestund.

Vi tackar för ett bra möte, många bra synpunkter och en del goda idéer!

Väl mött igen!

/JQ

Publicerad fredag 27 augusti 2021.