Travbanechef Jan Quicklund informerar, vecka 40.

Ljuset i tunneln. Nu har vi spikskorna på, färdiga i startblocken för besked om publik på våra travbanor. Vi vet att det kan bli ändringar, pandemin kan ta ny fart men som det ser ut kommer beslutet den 8 oktober med största säkerhet ge oss klartecken att öppna upp för publik och för fler gäster på restaurangen med start den 15 oktober.


Om allt går vägen får vi ta in 500 personer! Men observera följande regler: det gäller för sittande gäster, viktigt att hålla avstånd, tvätta händer och använda handsprit. Vi har nu haft öppet på Spiltas Restaurang vid två tillfällen och gästerna har skött sig alldeles utmärkt, vilket vi självklart är väldigt tacksamma för.

Fortsätt så! När hösten nu är här och naturen blir så där härligt fin, förändras förutsättningarna. Vi, tillsammans med vår smittskyddsansvariga veterinär Ulf Hedenström, har vid några tillfällen bjudit in till informationskvällar. Det kan vi inte göra med anledning av rådande läge, därför ger vi er lite höstinformation.

Håll till godo med nedanstående text från Hedenström! /JQ

Veterinären har ordet:

Våra möten brukar vara trevliga, konstruktiva och ibland lite känsloladdad. Fullt förståeligt när någon ”utifrån” kommer med frågor, synpunkter, kritik eller vidtar åtgärder mot ens häst och livsstil.

Det svenska samhället kräver och Jordbruksverket ser till att det finns minst en förordnad veterinär på plats vid alla travtävlingar. Denne har ett officiellt uppdrag som innebär tillsyn av tävlande hästar före start samt upprätthållande av djur-, smittskydd och visst antidopningsarbete på tävlingsplatsen. Böter, avstängningar eller startförbud efter starten är sportsliga och har inget med vårt uppdrag att göra. Ibland utbyts information med banans funktionärer för att skaffa oss bästa möjliga beslutsunderlag. Beredskap att bedöma och hantera akuta sjukdoms- eller olycksfall ingår också i uppdraget. Om dessa tar mer än några minuter måste tävlingarna avbrytas vilket ingen vill, så då hänvisas hästägaren till en behandlande veterinär som i lugn och ro kan arbeta vidare med fallet. På lunchtrav är vår fina hästklinik normalt öppen och tillgänglig. Utnyttja denna möjlighet för både startande och icke startande hästar, så kan den verksamheten bevaras och gärna utökas. På annan tid hänvisar vi till våra duktiga distriktsveterinärkollegor eller till privata kollegor som är i tjänst.

Hästsjukvården utvecklas snabbt vilket innebär praktiska och ekonomiska utmaningar för såväl vårdgivare som vårdtagare. En del av lösningen ligger i att utveckla frisk- och hälsovården. Tyvärr har hästsporten inte alls tagit den frågan på allvar. Friskvård är för många hästägare idag ett odefinierat fenomen som hanteras av människor med varierande kunskaper och färdigheter. Inte sällan används metoder, tillskott och procedurer som i många fall bara är kostsamma och overksamma. I sämsta fall bidrar de till individens, verksamhetens och sportens förfall. Frågan ”varför” ställs alltför sällan i dessa sammanhang och brukar avslöja kompetensen hos ”foliehattarna”.

Här kommer några konkreta råd som med hög sannolikhet fungerar eftersom de vilar tryggt på vetenskap och beprövad erfarenhet:

Vinter innebär högsäsong för smittsamma sjukdomar som t.ex. kvarka, influensa, herpes, ringorm, löss och andra störande infektioner. Friska tävlingshästar börjar med god hygien samt ordning och reda hemma i stallet. Låt aldrig resande hästar, unghästar och avelsdjur dela samma luft, så är ni långt framme redan från start. Se över stallbyggnaden och de dagliga rutinerna så behålls försprånget till konkurrenterna. Designa i samråd med din veterinär ett modernt och effektivt vaccinationsprogram passande just din verksamhet så håller det kanske ända till mål.

Det är en utmaning att när hästarna är friska prata om åtgärder som i bästa fall skyddar till 80%, men lite är svart eller vitt i biologins underbara värld. Det finns massor att diskutera på ämnet hygien och smittskydd och vi har lokal kompetens och erfarenhet att tillvarata.

Att träffas och prata hygien och smittskydd INNAN skadan är skedd är vägen att framåt. Problemen delar vi med våra tvåbenta vinteratleter vars tävlingssäsong börjar inom kort.

Hur tänker och lever de?

Ett mera hästspecifikt aktuellt problem är den stora blodmasken som allt oftare konstateras i träckodlingsproverna. Även bandmask kan orsaka kolik och kräver särskilda analyser och särskilda preparat. Hagmockning har visat sig vara effektivt för att bryta parasiternas livscykler och minska användningen av avmaskningsmedel. Lättillgänglig information finns i appen Prevet och på www.sva.se

Vinter innebär för hästar i träning oftast skor och brodd. Förutom ett stumt och mindre förlåtande underlag, så kortas den viktiga och för ögat osynliga glidfasen markant med en ökad skaderisk som följd.

Vädret kan vi inte påverka, men ställ Er själva följande frågor:

  • Behöver min häst verkligen skor runt om och hela vintern?
  • Kan jag träna på ett sätt och ett underlag som minimerar de skadliga effekterna av hög hastighet i kombination med stumt underlag och en kortad glid-fas?
  • Är hoven, hästen och den som håller i tömmar/tyglar i optimal balans och harmoni?
  • Är broddens höjd och placering rätt för de förutsättningar som råder just idag?
  • Är min hovslagare tillräckligt utbildad och uppdaterad för att ge den service och de råd som krävs?

Rätt få som själv har kompetens och utrustning för att montera och balansera vinterdäcken. Många bra studier på häst tyder på att samma sak gäller för våra sporthästar…

Höst och vinter innebär att unghästar ska formas och tränas upp. Förtjänstmöjligheterna har aldrig varit bättre, men för att få del av den kakan krävs mer tid, engagemang och resurser än någonsin.

I teorin är det enkelt och återigen något som vi delar med humanatleterna:

  • Skapliga fysiska och mentala förutsättningar från start
  • Långsiktig och smart träning
  • Hitta individens balans mellan träning och fysisk/mental återhämtning. (Häst=3 dygn)
  • Ät och drick på ett sätt som täcker alla behov och som förstärker effekterna av träning
  • Lägg tid på att undvika otur

Har du tid, motivation och ekonomi att ro hästprojektet i land? Om inte, så involvera flera och dela på bördan!

Har ni en plan med delmål och slutmål som alla inblandade är införstådda med och accepterar? Om inte, så kommunicera mera och smartare!

Blir det som ni tänkt? Säkerställ genom att dokumentera och utvärdera!

Är teamet det rätta för att nå de uppsatta målen? Om inte, så utbilda, fortbilda eller byt ut!

Låt fakta, inte bara förväntningar och förhoppningar, bestämma vid de vägval som dyker upp längs resan mot vinnarcirkeln.

Prevet-appen, häst-vågen, termometern, pulsmätaren, laktatmätaren, foderstatsberäkningen och den objektiva rörelseanalysen är exempel på enkla metoder som erbjuds här i Jämtland. Fakta och insikter slår alltid fiktion och åsikter!

Mät så mycket Ni orkar och använd resultaten för att optimera – aldrig som en ursäkt för att stå över ett träningspass!

Till sist några lästips:

www.travsport.se/artikel/smittskyddsregler

www.hastsverige.se

www.sva.se

www.prevet.se

www.hippofix.se

www.thermobar.se

www.wangen.se

Med vänlig hälsning

/Ulf Hedenström (Ban- och Riksanläggningsveterinär)

Publicerad lördag 3 oktober 2020.