Travbanechef Jan Quicklund informerar, vecka 35.

Best in History!

Ja, så bra blev utfallet när ATG presenterade första halvåret. Plussiffror på alla håll! Nettoökningen på spelet var hela +21%, där häst ökade med 19%, sport 26% och Casino hela 50%.


Dessa siffror är helt avgörande för den verksamhet vi har, då vi idag sysselsätter ca: 38 000 människor. En stor och viktig näring. Att beakta och nog så viktigt är att vår verksamhet också bidrar med stora skatteintäkter till staten. Väsentligt i dessa tider då staten på olika sätt subventionerar mängder av olika områden. Vi betalar tillbaka 18% av spelet efter vinstavdrag. En viktig signal och ett tungt argument för fortsatt stark Svensk Travsport.

Tegnell öppnar upp för publik 1/10?

Signalerna är tydliga, men tidpunkten är inte klar. Vi väntar nu in besked om när och hur vi får öppna upp våra anläggningar för publik. Vi jobbar på olika alternativ. Som det ser ut kommer man godkänna en numerär på 500 personer. Det vi nu ser över är hur dessa räknas; publik och/eller matgäster, spelare och/eller hästägare, hur hanterar vi sittplatserna och hur har vi kontroll på publikplats och stallbacke? Frågorna är många, men oavsett hur det blir är det positivt att vi äntligen får möjlighet att se travet live på plats.

Hur går det på Östersundstravet?

Vi mäts på olika sätt och kortfattat har vi positiva siffror på 9 av 12 områden. Det är bra! Antalet hästar i träning ökar nu också för första gången på riktigt länge. Och unikt är att Östersundstravet står för 25% av den totala ökningen i Sverige på 200 hästar! 50 hästar fler i träning på Östersundstravet nu än för ett år sedan. Inte illa!

Nya fördelningen av hagar på stallbacken är sjösatt och vi fortsätter att flytta runt tills alla är på plats och godkänt sin hage. Det ser bra ut och med dessa flyttar får vi dels bättre logistik, och dels lite mer ordning och reda på stallbacken.

Fortsatt stort intresse att hyra stall och box på Östersundstravet. Vi vill vara tydlig med att vår intention är att alla ska få vara kvar men vi är ansvariga för fördelningen vilket kan innebära att man får flytta och byta box för att nå ett rationellt och effektivt nyttjande av stallbacken. Allt detta för att så många som möjligt ska få ta del av vårt trav.

A-tränare går före B-tränare!

Så har det fungerat länge, men nu finns det också ett styrelsebeslut på detta. Detta kan då innebära att om det kommer in fler A-tränare kan en B-tränare få ”maka på sig”…

Trevlig helg!

/Jan Quicklund

Publicerad fredag 28 augusti 2020.