Nyheter

Travbanechef Jan Quicklund informerar, vecka 19.

📁 Ledare, Senaste nytt, Toppnyhet 🕔07.maj 2020
Travbanechef Jan Quicklund informerar, vecka 19.

Läget är fortsatt mycket allvarligt. Covid-19 har lamslagit vårt svenska samhälle och vi står inför en mycket oviss framtid. Vi har aldrig, i modern tid, varit så utsatta som vi är idag! Hur länge ska detta fortgå? Ekonomin är i gungning och många tvingas släng in handduken. Trots allt lyckas svensk sjukvård hantera denna enorma påfrestning på ett beundransvärt sätt. Den beryktade puckeln, belastningen på sjukvården, är fortsatt stabil. Och samtidigt ska vi hantera vår vardag…

Våra svenska travbanor är en strikt arbetsplats. Inga obehöriga får tillträde till banorna, inga event får arrangeras och travtävlingarna körs utan publik. Endast tränare, körsven, skötare och transportör har tillträde. Vi har hanterat detta mycket bra och jag förutsätter att alla fortsatt respekterar dessa begränsningar.

Banomläggningen
Vi har nu tagit bort löplagret och vi slutjusterar under torsdag (idag) förmiddag. Nytt löplager läggs på under torsdag och fredag och därefter packas banan under lördag och söndag. Vi hoppas kunna öppna banan för körning på måndag, men reserverar oss och återkommer på hemsidan om det blir fördröjt. Vi har samtidigt byggt ett säkerhetsspår på två meter, flyttat brunnar och sugit ur dräneringsrör och avrinningssystem.

Kliniken
Som ni vet har vi nu avtalet klart (17/4), kliniken lyder nu under våra vingar, äntligen! Men Covid-19 ställer till det för våra distriktsveterinärer. Kliniken (Caroline Bränngård) öppnar nu torsdagar och fredagar (fr.o.m. v.19). Distriktsveterinärerna hoppas inom kort kunna komplettera öppettiderna på tisdagar och onsdagar. Målsättningen är att bemanna kliniken fem dagar i veckan.

Covid-19
Tyvärr måste även vi, som alla andra, hantera Covid-19. Detta innebär justeringar i arbetstid, jobba hemifrån och korttidspermittera personal. Det blir ekonomiska konsekvenser som vi nu måste hantera. Floran av system i jakten på ekonomisk ersättning är inte enkelt men vi jobbar nu för att hitta balans i både arbete och ekonomi.

JSP
Som läget är avser vi att köra JSP- helgen som planerat men som alla andra gör, utan publik. Detta innebär utökade kontroller på området. Det är alltså inte tillåtet med obehörig personal på området eller i stallarna, endast en hyresgäst per stall. Fodring, skötsel och tillsyn får ske morgon och kväll, inte under tävlingarna. Vi får och kan inte riskera några avvikelser. Det gäller varje enskild person och verksamhet.
Det är nu av största vikt att alla följer dessa anvisningar, respekterar och håller avstånd!

Sist men inte minst viktigt hälsar vi Mattias Stenby (063-199592) välkommen till Östersundstravet. Han tar nu över Susanne Pettersons uppgifter då det snart närmar sig föräldraledighet (!).

/Jan Quicklund