Nyheter

Ordföranden har ordet

📁 Senaste nytt 🕔23.januari 2019

Hej.

Under den här rubriken vill jag berätta om vad vi har gått igenom på senaste styrelsemötet, vilka frågor som är uppe lokalt och nationellt samt spana lite framåt.

 

På styrelsemötet 2018-12-03 resonerade vi  om följande:

 

Travdagar 2019

Travbanechefen informerade om travdagarna 2019 som nu är fastställda. Vi är mycketnöjda med de dagar som vi fått. Vi hade ett resonemang med Svensk Travsport (ST) om atteventuelltinte köra kvällstrav fredagen före JSP, utan få en bra travdag onsdag 5 juni i stället. Detta gick inte att genomföra under 2019, så vi får försöka argumentera för detta inför 2020.

 

Information operativa banrådet

Travbanechefen rapporterade från möte med operativa banrådet. Jan Quicklund är ordförande i detta råd som innehåller 8 travbanechefer som i sin tur representerar övriga 25 banor och tillförordnad VD för ST, Ulf Hörnberg. Syftet med rådet är att vara operativa, att ta beslut som är av generell karaktär. Ett exempel på beslut som man redan har tagit i rådet är det nya dryckesleverantörsavtalet med Spendrups.

Hypergene

Vi har tillsammans med övriga banor bestämt oss för att redovisa ekonomi, mål och verksamhet mycket transparent i ett verktyg som heter Hypergene.

För att kunna hjälpa varandra oss banor emellan, måste vi kunna redovisa hur varje banas verksamhet drivs. Tips och goda exempel skall spridas, svårigheter och oklarheter skall vi hjälpas åt att reda ut.

Travbanechefen informerade om arbetet med inmatning i Hypergene som pågår kontinuerligt.

 

Rapport ordförande

Ordförande informerade om den centrala organisationsutredningen. Östersundstravet är representerat genom undertecknad i det strategiska rådet som bildats för att hjälpa STs styrelse i strategiska frågor. I rådet sitter fyra banrepresentanter, fyra BAS-representanter (TR, Sleipner, ASVT och Travhästägarna) och STs tillförordnade VD. Allt under ledning av en styrelseledamot från ST.

 

Preliminär budget 2019                                                   

Beslutades att godkänna preliminär budget 2019. Vi hade ett tufft år2018. Stora investeringar i banan och en snörik vinter gjorde att vi fick anstränga oss ordentligt för att kunna leverera rätt färg på siffrorna i bokslutet. Där har vår personal under travbanechefens ledning gjort ett fantastiskt jobb. Inför 2019 skall vi nog konsolidera oss lite. Det är ett osäkert landskap som vi navigerar i – hur kommer intäktssidan att se ut efter avregleringen?

Instruktion travbanechef, rapportinstruktion och arbetsordning styrelsen 2019

Vi beslutade att godkänna dessa med ändring av datum för årsstämma och styrelsemöte till 15 april 2019.Svensk travsports

 

Serviceavgift 2019

Vi beslutade att serviceavgiften för 2019 ska vara oförändrad, d.v.s. 800 kr för B-tränare och 1 200 kr för A-tränare.

Jag dristar mig att påstå att vi är den billigaste åretruntbanan i Sverige vad det gäller dessa avgifter. Vi har ingen ambition att inte vara det, däremot så förstår alla att hålla en bana året runt med enbart dessa avgifter, går inte. Det behövs andra intäkter. Hur skall vi göra? Viktigt att vi tillsammans med de aktiva och med hästägarna analyserar strategin kring finansieringen av banskötseln framöver.

 

Gäststallhyra 2019

Vi beslutade att höja gäststallhyran tävlingsdagar 2019 till 300 kr exkl. moms per box. Samma sak här. Vi bör fortsätta resonemanget om prissättningen med berörda.

 

Permanent stallhyra 2019

Vi beslutade att permanent stallhyra 2019 ska vara oförändrad enligt gällande avtal. Vi vill ha fulltecknat på banan. Hur får vi till det? Fortsatt dialog.

Hästägarrum

Vi beslutade att upplåta JSP-rummet i läktarbyggnaden som hästägarrum tävlingsdagar förutom vid JSP-helgen och Derbykval- och final. Viktigt att vi kan presentera en attraktiv lokal för hästägare. En mötesplats för nuvarande och blivande hästägare. Hur vi gör detta bäst kommer vi i dialog med Hästägareföreningen klara ut.

 

Viktor Jonssons Travprisfond

Vi beslutade att Viktor Jonssons Travprisfond får disponeras av Hästägareföreningen till hästägarrummet.

 

Inbjudan hästägare travdagar

Staffan Sjömark, representant för hästägarföreningen, föreslog att inbjudan till hästägarna ska skickas via SMS varje tävlingsdag när man har starthäst.

 

Ungdomssektionen

Emma Gabrielsson, representant för ungdomssektionen, tipsade om förslag på aktiviteter för ungdomar.Travbanechefen och representant för ungdomssektionenska träffas för att planera arbetet framåt i både ungdomssektionen och ungdomssatsningen. En aktiv ungdomssektion som ser att deras åsikter och förslag får genomslag är mycket viktig för oss.

 

Ungdomssatsning

Östersundstravets talangutveckling har vi nu provat under ett år.

Travbanechefen informerade om planeringen framöver och att aktiviteterna i fortsättningen ska vara öppna för alla ungdomar i åldern 13-25 år. Den här satsningen är viktig för oss, för att kunna behålla ungdomar inom travet. Vi får anledning att återkomma i frågan.

 

Frågor – funderingar, återkom gärna till mig eller någon av oss andra i styrelsen.

 

Med vänlig hälsning, Håkan Karlsson
Ordförande Jämtlands Travsällskap

 

Liknande Artiklar