Hur blir man medlem i Jämtlands Travsällskap

Hur blir jag medlem i Jämtlands Travsällskap?

Enligt nu gällande stadgar kan alla som vill bli medlemmar.

Som medlem kan Du delta vid föreningens årsstämma och höstmöte och på så sätt vara med och påverka verksamhetens utformning och innehåll.

Medlemmar får gratis program hem till brevlådan och har fri entré till travtävlingarna.

Du betalar in 500 kronor till bankgiro  250-0494 – om Du är upp till 25 år så är medlemsavgiften 100 kronor, ange namn och adress.

Medlemskapet är beviljat om inte annat besked kommer inom 1 vecka!

Vill Du veta mera kan Du kontakta travbanechefen Jan Quicklund 070-658 94 51