university of hawaii pharmacy https://trustpillsnorx.com/bontril/ best medicine for head congestion

BANKOMMITTÉMÖTE

Bankommittémöte 14/1 2019

Närvarande:
Gunnar Blomgren (ordf.)
Jan Quicklund
Lars-Åke Svärdfeldt
Kristofer Larsson
Hans Erik Eriksson

 1. Stora banan:
  Nya öppettider. Fortsatt fokus är på måndagar, torsdagar och lördagar.

Kvällsöppet på torsdagar

Okey bana förutom mycket snömodd i materialet. Vi skrapar av det när vi får nytt grus (bristvara just nu…)

Vi fortsätter med ”grusbana” resten av vintern.

 1. Innerbanan:
  Bra! Is- och snöbana
  Inga större problem…
 1. Skogsbanan/rakbana:
  Vi kommer lägga på mer vatten för att få ett tjockare lager efter töperiod.
 2. Gräfsåsen:
  Svårt att få till bra förutsättningar då det har varit blankis/svallis på flera ställen. Blir bättre!
 3. Information:
  Vi fortsätter med information via FB, hemsida och SMS.
  P.g.a. sjukdom har vi inte kunnat informera lika bra men från och med v.04 ska det bli bättre igen.
 4. Övrigt:
  Gå gärna in på hemsidan och titta på ”Årsplanen” där framgår alla aktiviteter under våren.
  Har ni synpunkter, felanmälan eller förslag på åtgärder, skriv en lapp och lägg detta i postlådan vid maskinhallen. Notera avsändare.

OBS! Nästa möte är den måndag 11/2 kl.1300

Välkomna och lycka till!

 

 

Bankommittémöte 20/12

Närvarande:
Gunnar Blomgren (ordf.)
Jan Quicklund
Tomas B Nilsson

Kristofer Larsson

 1. Stora banan:
  Nya öppettider. Fortsatt fokus är på måndagar, torsdagar och lördagar.
  Kvällsöppet på torsdagar
  Bra bana efter förutsättningarna
 1. Innerbanan:
  ”Blandbana” med is- och snö
  Inga större problem…
 1. Skogsbanan/rakbana:
  Nu is- och snöbana.
  Önskas riva/röjas lite oftare
 1. Gräfsåsen:
  Målsättningen är fortsatt att köra måndag, onsdag och fredag.
  Snövallarna ska åtgärdas inom kort, mötesplatser finns utefter banan
 2. Information:
  Vi fortsätter med information via FB, hemsida och SMS.
  Reservation för SMS då ansvarig för detta är sjukskriven, men vi försöker lösa detta snarast…
 3. Övrigt:
  Ny (beg.) traktor är nu på plats, hö-grip köps inom kort

Vi lägger nu schema för första 6 månaderna; provlopp, 2-årsserie, andra event, ponny, m.m.

Det som är kvar innan publicering är ponnytävlingarna
Har ni synpunkter, felanmälan eller förslag på åtgärder, skriv en lapp och lägg detta i postlådan vid maskinhallen. Notera avsändare.

OBS! Nästa möte är den måndag 7/1 kl.1300

 

Bankommittémöte 3/12

Närvarande:
Gunnar Blomgren (ordf.)
Jan Quicklund
Susanne Pettersson (sport)
Lars-Åke Svärfeldt (A-tr)
Tomas B Nilsson (A-tr)
Ante Henriksson (stall 8)

 1. Stora banan:
  Nya öppettider. Fokus är på måndagar, torsdagar och lördagar.

Kvällsöppet på torsdagar i fortsättningen.

 1. Innerbanan:
  Så snart vädret medger så blir det is- och snöbana
 2. Skogsbanan/rakbana:
  Så snart vädret medger så blir det is- och snöbana.
 3. Gräfsåsen:
  Målsättningen är fortsatt att köra måndag, onsdag och fredag.
  Även här blir det is- och snöbana i vinter.
 4. Information:
  Vi fortsätter med information via FB, hemsida och SMS.
 5. Övrigt:
  Tyvärr har vi maskinproblem på L70 vi reparera och köra med den i år…

Vi lägger nu också ett schema för första 6 månaderna för provlopp och 2-årsserien.
Har ni synpunkter, felanmälan eller förslag på åtgärder, skriv en lapp och lägg detta i postlådan vid maskinhallen. Notera avsändare.

Nästa möte är den 20/12 kl.1300

_________________________________________________________________________

Bankommittémöte 1/11

Närvarande:
Gunnar Blomgren (ordf.)
Jan Quicklund
Susanne Pettersson (sport)
Lars-Åke Svärfeldt (A-tr)
Tomas B Nilsson (A-tr)
Oscar Berglund (B-tr)
Mats E Djuse (Lä)
Hans-E Eriksson (stall 8)

 1. Stora banan:
  Vi fortsätter att ha öppet så mycket vi kan men stänger söndagar. Vi lägger nu extra fokus på måndagar, torsdagar och lördagar. Detta innebär att banan kan vara obemannad övriga dagar. Men är ni långväga kolla alltid Facebook-meddelande, hemsidan eller ring. Diskussion fördes ang. vinter- eller sommarbana men beslut tas inte än. Majoriteten föredrar grusbana för vinterbana då vädrets makter är svåra att förutse. Beslut är taget att lägga om banan 2019.Vi vädjar till ALLA att inte köra i innerspåret!
 2. Innerbanan:
  Så snart vädret medger så blir det is- och snöbana
 3. Skogsbanan/rakbana:
  Grövre massor är pålagt och banan är acceptabelt körbar trots mycket nederbörd.
  Så snart vädret medger så blir det is- och snöbana.
  Beslut är taget att dika ur hela skogs- och rakbana till våren.
 4. Gräfsåsen:
  Målsättningen är fortsatt att köra måndag- onsdag och fredag.
  Även här blir det is- och snöbana i vinter.
 5. Information:
  Vi ska nu ge alla information dels på Facebook, dels på hemsidan och dels som sms-utskick till licenshavare samt startande ekipage i samband med tävling.
 6. Övrigt:
  Det har inte varit enkelt då leveranser av grus varit sena, det har varit en bristvara och tyvärr har vi fått fel material vid två tillfällen. Detta har vi tagit upp med Reaxcer och de ser nu över sina rutiner och vi utgår från att de löser detta.
  Vi fortsätter ha öppet så mycket det går, dock stänger vi på söndagar och från och med v.45 kör vi provlopp på lördagar.
  Vi har nu satt upp en postlåda på maskinhallen där ni kan lämna felmeddelande eller förslag på bra idéer. Glöm inte skriva: Namn och telefonnummer, stall, box, datum, fel eller förslag /JT

_________________________________________________________________________


Bankommittémöte 13/12 2016

Närvarande: Gunnar B, Jan Q, Pelle E, Daniel A, Åke E, Jonas J

 • Stora banan:
  Fortsatt bra men den 26/11 ställde vädret till det och med facit i hand hade vi kanske kunnat göra lite annorlunda.
  Väderprognosen stämde dock inte med verkligheten…
  Banan anpassas och dras nu strikt efter väderförhållandena…
 • Innerbanan:
  Värme och kylan har skapat blankis på innerbanan. Vi river och packar så fort det blir mer snö.
 • Skogsbanan/rakbana: OK!
 • Gräfsåsen:
  Nu är det blankis och vi tar oss inte upp. Återkommer på hemsidan när den är körba.

Öppettider:

V.51 Öppet som vanligt, stänger kl.1200 den 23/12–27/12 kl.0800
V.52 Öppet som vanligt, stänger kl.1200 den 30/12—2/1 kl.0800
V.1 Öppet som vanligt, stänger kl.1200 den 5/1 inför tävling 6/1

OBS!
Nu kommer stora banan vara stängd hel eller halv dag för tävling.
Hjälp till att hålla rent och snyggt!

Vi vill observera alla, men extra noga för våra barn och ungdomar, att se er noga om, både för häst och för maskiner, då ni kör på stallbacken och på träningsbanorna.

/JT


BANKOMMITÈMÖTE 11 NOV 2016

Närvarande:
Gunnar B, Jan Q, Pelle E, Daniel A, Åke E, Thomas B N,Jonas J

 • Stora banan: Mycket Bra! Dialogen med aktiva fungerar också bra.
 • Banan anpassas och dras nu strikt efter väderförhållandena…
 • Innerbanan: Inga problem. Vinterbana när snön kommer
 • Skogsbanan/rakbana: Dikningen blev bra. Vinterbana när snön kommer
 • Gräfsåsen: Har varit sämre pga. timmerbilarna. Gör inget speciellt nu, går inte!
  Avvaktar snön och lägger därefter vinterbana
 • Öppettider: Se hemsida!

OBS!  Nu kommer stora banan vara stängd dagen för tävling.

Hjälp till att hålla rent och snyggt i vårt gemensamma stall 5.
Hyresavtal för alla stall (inkl. hagar) färdigställs inom kort…

/JT

 

BANKOMMITÈMÖTE MÅNDAG 19 SEP 2016

Närvarande:
Gunnar B, Jan Q, Pelle E, Daniel A, Åke, Thomas B N, Jonas J

 • Stora banan: Bra! Ska ta bort pinnarna och hyvla upp innersta spåret
 • Innerbanan: OK!
 • Skogsbanan/rakbana: Dikas ut och 2-4 cm material tas bort
 • Gräfsåsen: Ok! Men observera timmerbilarna!!!
 • Öppettider: Se hemsida!

Tävlingsdag!         Stora banan stänger kl.1200 dagen före vid lunchtrav och kl.1600 dagen för kvällstrav.

Stall 5:           Hjälp till att städa och hålla rent och snyggt

Övrigt:            Hyresgästmöte 3/10 kl.1800-1830

Hästägarföreningen håller informationsmöte 3/10 kl.1830-2000

/JQ

 

BANKOMMITÉMÖTE ONSDAG 18 MAJ 2016 

Närvarande:
Gunnar B, Jan Q, Håkan K, Daniel A, Åke, Pelle E, Jonas J,  Olle C, Thomas B N

 • Stora banan: Bra! Nytt löplager till JSP-helgen
 • Innerbanan: OK!
 • Skogsbanan/rakbana: Mer djupharvning.
 • Gräfsåsen: Ok! Körs enligt plan måndag, onsdag och fredag

På sikt mer material…

 • Öppettider: Vecka 21-24

Måndag        Kl.0800-1600 därefter öppet utan bemanning

Tisdag            Kl.0800-1600 därefter öppet utan bemanning

Onsdag          Kl.0800-1600 och kl.1800-2000 med bemanning

Torsdag         Stängt

Fredag           Kl.0800-1600 därefter öppet utan bemanning

Lördag                      Provlopp från kl.1100
Öppet kl.0900-1300 för stor häst och kl.1300-1500 för ponny
Därefter öppet utan bemanning

Söndag          Öppet utan bemanning

Tävlingsdag!         Stora banan stänger kl.1200 dagen före vid lunchtrav och kl.1600 dagen för kvällstrav. Onsdag 8/6 stänger banan kl.1200 inför JSP.

Övrigt:            22,24,31/5          Hoppträning
27-29/5                  Hopptävlingar

Stall 5:           Hjälp till att städa och hålla rent och snyggt

Anna-Karin Sjölund är ansvarig för fördelning av stall/boxar och hagar. Information finns vid stall 2: Vita villan! Efter JSP kommer vi kontakta alla för förfrågan om önskemål och eventuella justeringar av fördelning.

/JQ

 

BANKOMMITTÉMÖTE, TISDAG 22 SEPTEMBER 2015.

Närvarande:
Jan-Roar Aune, Rolf Johnsson, Jan Quicklund, Kenth Söderlund, Per Englund, Gunnar Blomgren, Daniel Andersson, Maud Blomqvist, Olle Jönsson, Jan-Olof Johansson.

1.Stora banan: Vi bestämde att nya öppet-tider ska gälla för stora banan fr.o.m. den 1 okt tills vidare. De nya tiderna är följande: TISDAGAR 08.00 – 16.00. 18.00 – 20.00. (ponny 16.00 – 20.00). ONSDAGAR 08.00 – 16.00. 18.00 – 20.00. FREDAGAR 08.00 – 14.00. LÖRDAGAR 08.00 – 13.00. (Ponny 13.00 – 15.00).

2. Innerbanan: Innerbanan kommer att vara snöfri så länge som möjligt. När väl vädret bestämmer så kommer innerbanan att packas som vinterbana.

3. Skogsbanan och rakbana: Kommer att hållas som vinterbana hela vintern.

4. Gräfsåsen: Precis som innerbanan kommer Gräfsåsen att packas så snart snön kommer.

5. Öppettider: Nedan följer de NYA ÖPPET-TIDERNA som nu skall gälla framöver:

Måndag: STÄNGT.

Tisdag:   08.00  – 16.00. 18.00 – 20.00. Även för ponnyhästar mellan 16.00 – 20.00.

Onsdag:  08.00 – 16.00. 18.00 – 20.00.

Torsdag: STÄNGT.

Fredag:   08.00 – 14.00.

Lördag:  08.00 – 13.00. Ponnyhästar 13.00 – 15.00.

Söndag:  STÄNGT.

 

Provloppen. Provlopp kommer att köras på LÖRDAGAR fortsättningsvis med FÖRSTA START 10.00. ANMÄLAN PÅ INSKRIVNINGEN MELLAN 09.00 – 09.45.

Provlopp 1: 10:00 Kallblod 2140m / Idealtid 1.45

Provlopp 2: 10.20 Varmblod 2140m / Idealtid 1.27

Provlopp 3: 10.40 Kallblod 2140m / Idealtid 1.38

Provlopp 4: 11.00 Varmblod 2140m / Idealtid 1.22.

Provlopp 5: 11.20. Kallblod 2140 m / Idealtid 1.33.

/Östersundstravet 150922.

 

BANKOMMITTÉMÖTE, TORSDAG 23 APRIL 2015.

Närvarande:
Jan-Roar Aune, Rolf Johnsson, Jan Quicklund, Kenth Söderlund, Tomas B Nilsson, Per Englund, Gunnar Blomgren.

1.Stora banan: Jan-Roar berättade att de håller på  med en uppgradering av kurvorna  den här veckan och dom beräknar att hålla på veckan ut. Vi går ut på hemsidan när vi öppnar stora banan för träning igen.

2. Innerbanan: Bra för dagen. Det skall dock läggas på lite finare grus på innerbanan inom kort.

3. Skogsbanan och rakbana: OK.

4. Gräfsåsen: Slingan upp till Gräfsåsen är riktigt bra nu.

5. Öppettider: Nedan följer de normala öppettiderna som även skall gälla framöver:

Måndag: 08.00 – 12.00.

Tisdag:   08.00  – 20.00. Även för ponnyhästar mellan 16.00 – 20.00.

Onsdag:  08.00 – 20.00.

Torsdag: 07.00 – 12.00.

Fredag:   08.00 – 12.00.

Lördag:  08.00 – 12.00. Ponnyhästar 12.00 – 14.00.

Söndag:  08.00 – 14.00.

OBS! SÖNDAGSÖPPET ENDAST FRAM TILL VECKA 20. SÖNDAG 17 MAJ. OBS!

 

OBS! FÖLJANDE DAGAR KOMMER STORA BANAN ATT VARA STÄNGD FRAMÖVER:

MÅNDAG 1 MAJ. RÖD DAG.

SÖNDAG 3 MAJ. PONNYTRAV.

TORSDAG 14 MAJ. RÖD DAG.

FREDAG 22 MAJ. HOPPTÄVLINGAR.

LÖRDAG 23 MAJ. HOPPTÄVLINGAR.

SÖNDAG 24 MAJ. HOPPTÄVLINGAR. 

Ang. stora banan så hade banmästare Jan-Roar Aune en vädjan till alla aktiva: För att vara rädd om innerspåret på stora banan nu under våren, så undvik all träningskörning och värmning inför start på tävlingsdagar på innerspåret.

6. Provloppen. Provlopp kommer att köras på onsdagarr fortsättningsvis med FÖRSTA START 19.00. ANMÄLAN PÅ INSKRIVNINGEN MELLAN 18.00 – 18.45.

PROVLOPP 1. KBL. IDEALTID 1.45.

PROVLOPP 2. VBL. IDEALTID 1.27.

PROVLOPP 3. KBL. IDEALTID 1.35.

PROVLOPP 4. IDEALTID 1.22.

/Östersundstravet 150423.

 

BANKOMMITTÉMÖTE, MÅNDAG 16 MARS 2015.

Närvarande:
Jan-Roar Aune

Rolf Johnsson

Jan Quicklund

Rikard Skoglund

Tomas B Nilsson

Hans-Erik Hansson

Per Englund

Daniel Andersson

Gunnar Blomgren

Jennifer Hansson

1.Stora banan: Bra för dagen enligt Rikard och Tomas. Jan-Roar berättade att de kommer att planera in en uppgradering av kurvorna förmodligen under vecka 16. 11-19 april. Då måste i stället rakbanan vara i körbart skick.

2. Innerbanan: Blött för dagen men den blir allt bättre nu när den torkar upp.

3. Skogsbanan och rakbana: Rakbanan är nysaltad och det är pålagt grövre grus. Det grövre gruset kommer att blandas upp framöver.

4. Gräfsåsen: Slingan upp till Gräfsåsen är hård just nu.

5. Öppettider: Nedan följer de normala öppettiderna som även skall gälla framöver:

Måndag: 08.00 – 12.00.

Tisdag:   08.00  – 16.00. Öppet med banbelysning mellan 18.00 – 20.00

Onsdag:  08.00 – 16.00. Öppet med banbelysning mellan 18.00 – 20.00.

Torsdag: 08.00 – 16.00.

Fredag:   08.00 – 12.00.

Lördag:  08.00 – 12.00. Ponnyhästar 12.00 – 14.00.

Söndag:  08.00 – 14.00. OBS! Utan banskötsel. OBS!

Ang. stora banan så hade banmästare Jan-Roar Aune en vädjan till alla aktiva: För att vara rädd om innerspåret på stora banan nu under våren, så undvik all träningskörning och värmning inför start på tävlingsdagar på innerspåret.

6. Provloppen. Provlopp kommer att köras på lördagar april månad ut, utom lördag den 21 mars då provloppen är inställda.

Idealtiderna för provloppen fungerar inte bra för dagen, det körs alldeles för fort i loppen. Rolf fick i uppdrag att utreda detta tillsammans med tränarrepresentanter och återkomma med försök till ändring.

Nästa bankommittémöte: Torsdag 16 april kl.13.00. på Spiltas Restaurang.

Vid pennan.

Rolf Johnsson

Östersundstravet

 

 

BANKOMMITTÉMÖTE, ONSDAG 26 NOVEMBER 2014.

Närvarande:
Jan-Roar Aune

Rolf Johnsson

Jan Quicklund

Rikard Skoglund

Tomas B Nilsson

Mikael Halvarsson

Örjan Norrman

Daniel Andersson

Gunnar Blomgren

1)       Stora banan: Banunderlaget var bra vid senaste tävlingsdagen men det har varit en jobbig höst med mycket regn. Banpersonalen har också jobbat nattskift vissa dagar för att hålla banan i bästa skick.

2)       Innerbanan: Den är snötäckt för dagen. De aktiva vill att innerbanan skall hållas som vinterbana under vintern, dock måste det grusas på- och till och från defileringsvolten vid tävlingsdagar.

3)       Skogsbanan och rakbana: Både skogs- och rakbanan skall hållas som vinterbana så fort vädret tillåter detta.

4)       Gräfsåsen: Mycket is för dagen. Så fort väderförhållandena tillåter skall träningsslingan packas och hållas som vinterbana.

5)       Öppettider: Nedan följer de normala öppettiderna som även skall gälla framöver:

Måndag: 08.00 – 12.00.

Tisdag: 08.00  – 16.00. Öppet med banbelysning mellan 18.00 – 20.00

Onsdag: 08.00 – 16.00. Öppet med banbelysning mellan 18.00 – 20.00.

Torsdag: Stängt.

Fredag: 08.00 – 12.00.

Lördag: 08.00 – 12.00. Ponnyhästar 12.00 – 14.00.

Söndag: Stängt.

6)       Provloppen.  Nu under vintern kommer provloppen att köras var 14:e dag på lördagar med början lördag den 6 dec. Därefter alltså lördag 20 dec, lördag 3 jan, lördag 17 jan och lördag 31 jan.

Vid pennan.

Rolf Johnsson

Östersundstravet

 

 

BANKOMMITTÉMÖTE, tisdag 16 september 2014.

Närvarande:
Jan-Roar Aune

Rolf Johnsson

Jan Quicklund

Per Englund

Olle Carlsson

Rikard Skoglund

Tomas B Nilsson

Mikael Halvarsson

Örjan Norrman

Daniel Andersson

 

1)       Stora banan: Banunderlaget är bra just nu. Det har varit tort i sommar och nu i början av hösten och då är det viktigt att det vattnas mera.

2)       Innerbanan: Den är bra för dagen. Den används mera om den harvas oftare, förslagsvis några ggr per vecka.

3)       Skogsbanan och rakbana: Rakbanan behöver djupharvas oftare så den blir mjukare. Skogsbanan OK.

4)       Gräfsåsen: Den är bra nu sedan det lades på nytt grus. Bör också harvas oftare. Förlagsvis bör den harvas Måndag, tisdag, torsdag och fredag.

5)       Öppettider: Nedan följer de normala öppettiderna som även skall gälla framöver:

Måndag: 07.00 – 12.00.

Tisdag: 07.00  – 20.00. Även för galopphästar 19.00 – 20.00.

Onsdag: 07.00 – 20.00.

Torsdag: Stängt.

Fredag: 07.00 – 12.00.

Lördag: 07.00 – 12.00. Ponnyhästar 12.00 – 14.00.

Söndag: Stängt.

6)       Provlopp.  Köres just nu på onsdagar men vi kommer att övergå till LÖRDAGAR fr.o.m. oktober månad. Första lördagen Provloppen körs kommer att vara lördag 4 oktober, samma dag som vi skall arrangera ”HÄSTENS DAG”. Till dessa provlopp kommer vi att sätta en anmälningsdag några dagar innan provloppen.

7)       Övriga frågor. Anläggningen: Samtliga hyresgäster bör städa runt stallar och i sina hagar på ett bättre sätt än vad som är fallet i dag.

Rolf Johnsson

Östersundstravet

 

BANKOMMITTÉMÖTE, tisdag 27 maj 2014.

Närvarande:
Gunnar Blomgren

Jan-Roar Aune

Rolf Johnsson

Jan Quicklund

Per Englund

Rikard Skoglund

Örjan Norrman

Daniel Andersson

1) Stora banan: Ganska bra för dagen. Det skall läggas på ett nytt tunt gruslager nästa vecka inför trippeltravet. Sedan så är stora banan i behov av en dräneringsåtgärd.

2) Innerbanan: Den är OK. Uppfattningen bland dom aktiva är att det är relativt lite körning på innerbanan.

3) Skogsbanan och rakbana: Det är lagt på grus under våren på skogs- och rakbanan. Banan är enligt de aktiva bra för dagen. De flesta vill ha den lite lösare enligt Rikard Skoglund, som också önskade att banan sladdas lite oftare.

4) Gräfsåsen: Den är inte bra just nu. Det är för lite material på den och detta bör åtgärdas så fort det går att köra tunga fordon på den delen. Jan-Roar, Rikard och Örjan Norrman ser över detta.

5) Öppettider: Nedan är de normala öppettiderna som skall gälla framöver:

Måndag: 07.00 – 12.00.

Tisdag: 07.00  – 20.00. Även för galopphästar 19.00 – 20.00.

Onsdag: 07.00 – 20.00.

Torsdag: Stängt.

Fredag: 07.00 – 12.00.

Lördag: 07.00 – 12.00. Ponnyhästar 12.00 – 14.00.

Söndag: Stängt.

6) Provlopp.  Köres just nu på onsdagar och kommer så också att ske framöver. Vi har också för avsikt att erbjuda bilprovstart dessa provloppsdagar en gång per månad.

7) Övriga frågor. Som info. Utöver de ordinarie öppningstiderna så är det speciella tider som gäller inför trippeltravet den 5 – 7 juni. Följande tider gäller fram till söndag 8 juni.

Torsdag 29 maj. Öppet 07.00 – 20.00. Obemannat.

Fredag 30 maj. 07.00 – 12.00.

Lördag 31 maj. 07.00 – 12.00.

Söndag 1 juni. Stängt.

Måndag 2 juni. Stängt p.g.a. banarbete.

Tisdag 3 juni. Stängt p.g.a. banarbete.

Onsdag 4 juni. 07.00 – 20.00. Provlopp 19.00.

Torsdag 5 juni. Stängt för träningskörning. Lunchtävlingar med start 12.20.

Fredag 6 juni. Stängt för träningskörning. Kvällstrav med start 18.30.

Lördag 7 juni. Stängt för träningskörning. V75-tävlingar med start 12.45.

Söndag 8 juni. Öppet 07.00 – 20.00. Obemannat.

Även från den 26 – 29 juni kommer stora banan att vara stängd då vi har hyrt ut hela anläggningen till Expo-Norr.

/RJ

 

 

BANKOMMITTÉMÖTE, onsdag 12 mars 2014.

Närvarande:
Gunnar Blomgren

Jan-Roar Aune

Rolf Johnsson

Jan Quicklund

Per Englund

Rikard Skoglund

Örjan Norrman

Mikael Halvarsson

Daniel Andersson

1) Stora banan: Det har gått mycket pengar på gruskontot under vintern, vi fortsätter med samma öppet-tider som nuvarande. Dock kan banan stängas av vid snöfall, och öppnas på en stängd dag i stället. Jan-Roar bestämmer detta och informerar via sms och hemsida.

2) Innerbanan: I huvudsak bra, men på tävlingsdagar måste det sandas bättre till defileringsvolten.

3) Skogsbanan och rakbana: Blött just nu. Vi får invänta våren och att det torkar upp.

4) Gräfsåsen: Just nu isigt och besvärligt efter Gräfsåsenslingan.

5) Provlopp.  Körs just nu varje lördag enligt ett upplagt schema. Problem för vissa att hålla idealtiderna i en del provlopp. Kanske är det läge för att ändra idealtiderna i dessa provlopp. Rolf pratar med tränarna och återkommer med förslag om behov finns.

6. Övriga frågor. Som info. Stora banan kommer att vara stängd den 22 – 25 maj då det kommer att vara hopptävlingar här på Östersundstravet. Även från den 26 – 29 juni kommer stora banan att vara stängd då vi har hyrt ut hela anläggningen till Expo-Norr.

/RJ

 

BANKOMMITTÉMÖTE, torsdag 23 januari 2014.

Närvarande:
Gunnar Blomgren

Jan-Roar Aune

Rolf Johnsson

Jan Quicklund

Per Englund

Rikard Skoglund

Örjan Norrman

1) Stora banan: Bra på slutet, lite körning på den, banjustering under våren, samma öppet-tider som nuvarande. Dock kan banan stängas av vid snöfall, och öppnas på en stängd dag i stället. Jan-Roar bestämmer detta och informerar via sms och hemsida.

2) Innerbanan: Bra.

3) Skogsbanan och rakbana: Bra.

4) Gräfsåsen: Mycket bra just nu.

5) Provlopp.  Körs just nu var 14:e dag på lördagar och kommer fortsättningsvis att köras så februari ut. Det är problem för de aktiva att hålla de angivna idealtiderna. Tränarna skall återkomma till Rolf med förslag om nya idealtider, och sedan sätter Rolf upp anslag om detta på inskrivning och på hemsidan.

/RJ

 

BANKOMMITTÉMÖTE, TISDAG 16 APRIL 2013.

Närvarande:
• Gunnar Blomgren
• Jan Quicklund
• Jan-Roar Aune
• Daniel Andersson
• Rolf Johnsson
• Jennifer Hansson
• Harry Engelin
• Håkan Kristiansson
• Pelle Englund
• Micke Halvarsson

1) Stora banan: Bra hela vintern, dosera om under våren, bredda innerspåret
2) Innerbanan: Tinar nu och nytt grus inom kort…
3) Skogsbanan och rakbana: Tinar nu och mer grus inom kort…
4) Gräfsåsen: Tinar nu, väntar…

OBS!
Galopphästar har möjlighet att träna på anläggningen tisdagar mellan kl.1900-2000
Stall 5 får användas dessa tider.

Vi planerar 20-22 nya uteboxar
Hagarna ansvarar vi för att göra i ordning 2ggr/år och kostnaden är 100kr/hage /månad

/JQ

Bankommittémöte 6/12 2012

Närvarande:
• Gunnar Blomgren
• Jan Quicklund
• Jan-Roar Aune
• Rolf Johnsson
• Harry Engelin
• Håkan Kristiansson
• Jennifer Hansson

1) Stora banan: Fortsatt väldigt bra. Nya öppettider!

2) Innerbanan: Bra, blir vinterbana så snart det blir snö

3) Skogsbanan och rakbana: Vinterbana så snart det är möjligt

4) Gräfsåsen: Vinterbana så snart det är möjligt

5) Ridhagen: Inget speciellt, dras vid behov…

6) Öppettider: Se hemsidan…

7) Övrigt: efter önskemål kör vi provlopp igen, se hemsidan…

/JQ

Bankommittémöte 7/11 2012

Närvarande:
• Gunnar Blomgren
• Jan Quicklund
• Jan-Roar Aune
• Daniel Andersson
• Rolf Johnsson
• Kjell Molund
• Harry Engelin
• Håkan Kristiansson
• Per Englund

1) Stora banan: Väldigt bra. Nya öppettider!
2) Innerbanan: Bra, blir vinterbana så snart det blir snö
3) Skogsbanan och rakbana: Bra!
Banan dras ofta men efter behov och samverkan
4) Gräfsåsen: Frusen nu, inväntar snö…
5) Ridhagen bra!
6) Öppettider:
Tisdag 0700-2000
Onsdag 1730-1930 Endast ponny (fram till v.48)
OBS!!! Galopphästar kan förekomma på skogs- och rakbanan kl.1900-2000
Fredag 0700-1500
Lördag 0700-1200,ponny 1200-1400 Banan dras 0800,1000,1045

Hopptävlingar v. 24 och v. 30

/JQ

Bankommittémöte 1/10 2012
Närvarande:
• Gunnar Blomgren
• Jan Quicklund
• Jan-Roar Aune
• Daniel Andersson
• Rolf Johnsson
• Jennifer Hansson
• Harry Engelin
• Håkan Kristiansson

1) Stora banan: Väldigt bra, fortsätt så!

2) Innerbanan: Inga problem

3) Skogsbanan och rakbana: Bra men önskar mer grövre grus. Återkommer om detta.
Banan dras ofta men efter behov och samverkan: 0700,(0930),1030,1230,1545

4) Gräfsåsen: Bra!
Banan dras mån,ons,fre: 0930

5) Övrigt: Alla som använder ridhagen måste mocka och göra rent efter sig… Bra!

6) Öppettider:
Vi ändrar inget än. Vädret styr och när det blir minusgrader gör vi justeringar.
Måndag och fredag 0700-1400 Banan dras 0730,1100,1300
Tisdag och onsdag 0700-2000 Banan dras 0730,1100,1300,1500
Torsdag STÄNGT
Lördag 0700-1200,ponny 1200-1400 Banan dras 0800,1000,1045
Söndag Öppet men obemannat.
OBS!
Galopphästar har möjlighet att träna på anläggningen tisdagar mellan kl.1900-2000
Stall 5 får användas dessa tider.

/JQ

Bankommittémöte 2012-08-09 kl.1300 på Volten

Närvarande:
• Gunnar Blomgren
• Harry Engelin
• Jan-Roar Aune
• Håkan Kristiansson
• Kjell Molund
• Rolf Johnsson
• Jan Quicklund

1) Stora banan: Bra!

2) Innerbanan: Inga problem, djupharvas ofta.

3) Skogsbanan och rakbana: Dikas ur för bättre avrinning.
Banan dras ofta men efter behov och samverkan: 0700,(0930),1030,1230,1545

4) Gräfsåsen: Nytt grus är lagt och kompletteras under tunneln.
Banan dras mån,ons,fre: 0930

5) Övrigt: Alla som använder ridhagen måste mocka och göra rent efter sig…

6) Öppettider:
Måndag och fredag 0700-1400 Banan dras 0730,1100,1300
Tisdag och onsdag 0700-2000 Banan dras 0730,1100,1300,1500
Torsdag STÄNGT
Lördag 0700-1200,ponny 1200-1400 Banan dras 0800,1000,1045
Söndag Öppet men obemannat.

/JQ

Bankommittémöte 7 / 5 – 2012.

1) Stora banan:
Önskan om att dra upp banmarkeringen oftare och dra upp materialet.
Detta kommer göras efter dialog och behov.

2) Innerbanan:
Harvas och här vill de aktiva ha den än mera lös (mjuk)

3) Skogsbanan:
Så fort det torkar upp kommer man jobba mer med banan

4) Rakbanan:
Bra

5) Gräfsåsen:
Önskan om mer sand. Avvaktar och ser hur det blir när det torkat upp.

6) Övrigt:
Körning i spår 1 inte tillåtet, respektera detta.
Inför JSP: Banan stängd 6/6-
Vi lägger ut ett tunt lager fint material i hophagen för tävlingarna i juli.
Tider och information när banorna prepareras anslås i stallar och anslagstavlor.

7) Öppettider:
Måndag och fredag 0700-1400
Tisdag och onsdag 0700-2000
Torsdag STÄNGT
Lördag 0700-1200, ponny 1200-1400
Söndag Öppet men obemannat.

Närvarande:
• Gunnar Blomgren
• Harry Engelin
• Daniel Andersson
• Håkan Kristiansson
• Kjell Molund
• Rolf Johnsson
• Jan Quicklund

Bankommittémöte 2/4 2012
1) Stora banan:
Snöandet skapar lite problem men bana ska hållas öppen så mycket som möjligt.
I övrigt inga synpunkter. Nya öppettider enligt nedan.
Röda dagar är öppet under påsk men söndagen är obemannad.

2) Innerbanan:
Inga synpunkter.

3) Skogsbanan:
Invänta våren, inga åtgärder.

4) Rakbanan:
Invänta våren, inga åtgärder.

5) Gräfsåsen:
Rör inget, vänta in våren…

6) Övrigt:
Körning i spår 1 inte tillåtet, respektera detta.

7) Öppettider:
Måndag 0700-1400
Tisdag-onsdag 0700-2000
Torsdag STÄNGT
Fredag 0700-1400
Lördag 0700-1200, ponny 1200-1400
Söndag Öppet men obemannat.

Närvarande:
• Gunnar Blomgren
• Harry Engelin
• Jan-Roar Aune och Daniel Andersson
• Håkan Kristiansson
• Curt Borgström
• Rolf Johnsson
• Jan Quicklund